Acetylene

ACETYLENE

What is acetylene– acetylene in cylinders – trailer supply of acetylene –alternative fuel gases - application technology with acetylene – purchase acetylene

ACETYLÉN MÁ OZNAČENIE C2H2

Acetylén alebo etylén je chemická anorganická zlúčenina uhlíka a vodíka. Acetylén objavili v 19. storočí Edmund Davy a Marcelin Bertholot. Acetylén je vysoko reaktívny a výbušný plyn, ktorý sa používa v spaľovacích procesoch, kde sa vyžaduje vysoká teplota .

VLASTNOSTI ACETYLÉNU

For  more information Viac informácií o vlastnostiach plynu, ako aj jednoduchú kalkulačku na konverziu medzi jednotkami si môžete stiahnuť z Messer aplikácií v Apple Store alebo Android Play

POUŽITIE ACETYLÉN

Procesy rezania: acetylén sa používa hlavne pri spracovaní kovov (spracovanie šrotu, stavba lodí) na rezanie. Vďaka vysokej teplote sa dá kov rýchlo rezať. Autogénne zváranie: spaľovaním acetylénu s kyslíkom vzniká veľmi horúci acetylénový plameň, pomocou ktorého sa kov taví. Používa sa tiež na odstránenie deformácií kovovej štruktúry.
Ďalšie aplikácie acetylénu: acetylénové sadze sa používajú napríklad ako mazadlá.

 

ACETYLÉN V PLYNOVÝCH OCEĽOVÝCH FĽAŠIACH

Plynové fľaše existujú v rôznych veľkostiach a s rôznymi tlakmi. V závislosti od druhu plynu vo fľaši má „rameno“ fľaše odlišnú farbu, ktorá je štandardizovaná podľa európskej normy EN 1089-3. V prípade acetylénu je hnedá. Prehľad rôznych farieb plynových fliaš nájdete tu (odkaz na stránku s farbami, prípadne na aplikáciu.

 

Fľaše sa nesmú plniť čistým acetylénom kvôli riziku výbuchu. Preto je fľaša s acetylénom naplnená pórovitou hmotou, v ktorej je rozpustené organické rozpúšťadlo (DMF alebo acetón).
Dostupný tlak na výstupe z fľaše závisí od rýchlosti, akou sa acetylén uvoľňuje z rozpúšťadla. Uistite sa, že na potrubí k acetylénovej fľaši je vždy pripojený spätný ventil. Ak rýchlosť plameňa acetylénu prekročí rýchlosť plynu, plameň vo fľaši sa môže vyfúknuť späť a spôsobiť explóziu fľaše. Preto si najskôr prečítajte bezpečnostné pokyny!

Pre veľkých acetylénových zákazníkov je acetylén dostupný aj vo zväzkoch (prepojené systémy po 8 až 20 fľašiach). Pre veľmi veľkých zákazníkov sú zväzky plynových fliaš namontované na prívese. Vzhľadom na riziká acetylénu ponúkame alternatívne plyny v závislosti od potrieb našich zákazníkov. Požiadajte našich odborníkov o ďalšie informácie.

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV & PRODUKTOVÉ LISTY MATERIAL SAFETY DATA SHEETS & TECHNICAL DATA SHEETS HYDROGEN

Viac informácií nájdete v našom vyhľadávači produktov (ako to bude vyzerať?) na tejto stránke.

AKO KUPOVAŤ ACETYLÉN V OCEĽOVÝCH FĽAŠIACH

Acetylén môžete kúpiť v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše online, mailom alebo telefonicky. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť v predajnom mieste alebo nechať doručiť domov. Zavolajte nám, ak chcete získať viac informácií o možnostiach doručenia You can buy acetylene gas at one of our distribution points in your country. Most customers order our cylinders  online or by telephone. Depending on the distribution point, you can collect the bottles or have them delivered to your home. Call us for more information about the delivery options. 

 

Supply schemes

Gas centers

A GAS CENTER NETWORK REACHING OUT TO THE CUSTOMERS

Gas centers near you – Pick up or delivery choice – ‘perfect match’ hardware - Ordering options – Safety aspects

Asset Publisher

Contact form for every page

Contact us

select action

Form

Action form

Eroare la procesarea înregistrării. Verificați de două ori informațiile introduse.
Mr.
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time