Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Jana Némethová

Zaobchádzanie s liekmi

Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP

00421 903 213 034

00421 2 502 54 817

jana.nemethova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Certifikát ISO 9001 a ISO 14001

Spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. zaviedla integrovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov  ISO 9001 a 14001,  spoločnosť je certifikovaná od roku 2009. Certifikácia bola udelená a garantovaná spoločnosťou TÜV CERT. V marci 2017 úspešne prebehol 5  recertifikačný audit integrovaného systému riadenia kvality. 

Certifikovaný integrovaný systém riadenia kvality garantuje zákazníkom dodržiavanie medzinárodných štandardov v oblastiach riadenia, výroby, kontroly, až po konečnú expedíciu výrobkov a služieb spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Certifikované sú všetky prevádzky Messer Tatragas, spol. s r.o. vrátane sesterskej spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o., ktorej priestory a zariadenia sú využívané na plnenie plynov.

Messer Tatragas, spol. s r.o.  integroval bezpečnosť práce, zdravia, životné prostredie a kvalitu do systému SHEQ.

Certifikát na stiahnutie:

SLOVENSKÁ VERZIA

ANGLICKÁ VERZIA