Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Systém dodávok plynov

Prispôsobené Vašim požiadavkám

V spoločnostiach skupiny Messer nájdete všetko na jednom mieste, čo sa týka dodávok technických plynov a technológií.

Technické plyny dodávame v plynnom a v kvapalnom stave, zabezpečujeme tiež ich výrobu priamo na mieste spotreby u zákazníka (On site zariadenia). Stlačené plyny v tlakových fľašiach sú zákazníkom k dispozícii cez našu sieť predajných miest po celej republike. Zabezpečujeme taktiež dodávky stlačených plynov cisternami a batériovými vozmi do stacionárnych zásobníkov. 

 

Plyny distribuované cez potrubie

V priemyselných oblastiach s väčším množstvom veľkoodberateľov, ako je oceliarska výroba alebo chemický a farmaceutický priemysel, je možné zásobovanie plynom riešiť centrálne cez potrubie.

On-site

Pre veľkoodberateľov ponúka Messer aj iné riešenie, ako zásobovanie cez potrubie. Na jeho pozemku sa postaví výrobné zariadenie (ON-Site), ktoré produkuje potrebný plyn a je možné ho ovládať aj na diaľku.

Plyny v zásobníkoch a v cisternách

Najhospodárnejšia forma zásobovania "v stredných" množstvách je doprava chladených skvapalnených a komprimovaných plynov v cisternách. Na mieste dodávky sa náš produkt prečerpá do zásobníkov so splynovačom alebo do tlakových zásobníkov.

Plyny v tlakových fľašiach a zväzkoch tlakových fliaš

Fľaše alebo zväzky fliaš sú ideálne pre dodávky v menších množstvách.

Hardvér

Messer Vám ponúka pre použitie našich produktov potrebné armatúry alebo odberné miesta a radi Vám samozrejme poradíme, ktoré riešenie je pre Vás najlepšie.

Hardvér pre technické plyny vo fľašiach:
Redukčné ventily 
Odberné miesta
Laboratórne armatúry
Signálne zariadenia
Prečisťovanie systémy
Ventily a manometre