Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zverejňovač príspevkov
Späť

Recyklačný príspevok

Recyklačný príspevok

22.12.2017

Vážený obchodný partner,

v zmysle § 54  zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, je naša organizácia povinná odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly , ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocyly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie.

Aj napriek našej intenzívnej snahe ponechať túto legislatívnu zmenu bez toho, aby ste ju pocítili a zavedení interných opatrení, sme nútení zaviesť recyklačný príspevok, ktorý odzrkadľuje výšku finančných poplatkov vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. .   

Recyklačný príspevok bude zavedený s účinnosťou od 1.01.2018.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte nášho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte e-mail na info.sk@messergroup.com.