Zobrazenie webového obsahu

Ing. Dorota Olexová

Predaj - aplikácie

Špecialista pre aplikácie potravinárstvo, predajca špeciálnych plynov

00421 911 820 814

00421 2 502 54 848

dorota.olexova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Plyny pre potravinárstvo

Plyny majú v potravinárskom priemysle široké uplatnenie. Využívajú sa ako prídané látky, hnacie plyny, procesné plyny:

  • na zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, prepravy a úschovy potravín,
  • na zníženie zdravotného rizika, zvýšenie odolnosti potravín proti chemickým, fyzikálnym a biologickým zmenám a na predĺženie trvanlivosti potravín,
  • na zachovanie a zlepšenie výživovej hodnoty potravín (pridávaním alebo odoberaním niektorých zložiek),
  • na zlepšenie organoleptických vlastností potravín a zachovanie ich typických charakteristík, štandardnosti a kvality.

Plyny určené pre potravinársky priemysel sú technické plyny najvyššej kvality, ktoré spĺňajú náročné požiadavky Európskej únie na kvalitu a zaručujú bezpečnosť potravín.
Plyny pre potravinárstvo sú považované v zmysle našich platných právnych predpisov za prídavné (aditívne) látky, je našou povinnosťou ich aj takto označovať a dbať na zásady Správnej výrobnej praxe (SVP).
Predovšetkým musia spĺňať požiadavky týkajúce se označovania, kritériá čistoty a hygienické požiadavky.

MTa je členom nadnárodnej skupiny Messer používajúcej pre označovanie plynov určených pre potravinárstvo vlastné skupinové názvy a špecifikáciu plynov podľa EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION).

 

Výroba a distribúcia plynov spoločnosti Messer Tatragas, s.r.o., zodpovedá požiadavkám kvality pre technické plyny v potravinárskych aplikáciách, používaniu v potravinárskom priemysle v zmysle smernice EU 178/2002, Potravinového kódexu SR a zásad HACCP.

Všeobecné vyhlásenie o produktoch určených pre potravinárske použitie si môžete stiahnuť tu. Radi Vám pošleme potvrdenie týkajúce sa HACCP. Napíšte nám krátky e-mail.


Prehľad plynov používaných v potravinárstve od spoločnosti MESSER s ich obchodným názvom