Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Prevencia závažných premyselných havárií

Politika prevencie závažných priemyselných havárií nadväzuje na politiku SHEQ a ďalších integrovaných systémov riadenia. Jej cieľom je vytvorenie systému riadenia prevencie závažných priemyselných havárií, ktorý zabezpečí bezpečnosť prevádzky a vytvorí prostredie pre sústavné zdokonaľovanie a rešpektovanie právnych a iných požiadaviek.

Informácie pre verejnosť