Zobrazenie webového obsahu

Priemyselná procesná technika

Priemysel

  • inertizácia parných kotlov
  • argónom chladený obeh pre PVD-zariadenie
  • miešanie a vrstvenie nanočastíc
  • termické odhrotovanie zinkových odliatkov
  • plnenie pneumatík dusíkom