Strúhanka

Núdzové volanie

NÚDZOVÉ VOLANIE

Zoznam adries a osôb, ktoré treba kontaktovať v prípade núdze.

KONCEPT BEZPEČNOSTI

Messer Tatragas sa snaží svojim zákazníkom zaručiť čo najväčšiu bezpečnosť dodávok a dostupnosť systému.

Spoločnosť Messer poskytuje odborné znalosti, ktoré môžete zahrnúť do bezpečnostných aspektov pri používaní a manipulácii s priemyselnými plynmi. Ak ste zákazníkom spoločnosti Messer, dostanete technickú dokumentáciu ako aj Karty bezpečnostných údajov spolu s dodávkou produktu. Počas inštalácie zariadenia u zákazníka sa implementujú a zaškolia potrebné technické a právne požiadavky ako aj správna výrobná prax. Messer vám tiež môže pomôcť zlepšiť vaše bezpečnostné opatrenia.

KONTAKTY PRE PRÍPAD NÚDZE

Nižšie je uvedený zoznam adries a osôb, ktoré treba kontaktovať v prípade núdze. Ak ide o tiesňové volanie, jasne informujte kontaktnú osobu zo spoločnosti Messer o mieste, čase incidentu, rozsahu incident a uveďte kontaktnú osobu.

Karty bezpečnostných údajov

KBU pre vybrané bežne používané plyny

ProductSearch

Product Search

Núdzové volanie

Kontaktný formulár