Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Bezpečnosť a kvalita, zdravie a životné prostredie - Messer Tatragas

Strúhanka

test kbu

test kbu

Bežpečnosť produktov

VŠETKO O PRODUKTOVEJ BEZPEČNOSTI PRE TECHNICKÉ PLYNY

Karty bezpečnostných údajov – Produktové listy – Dokumentácia pre bezpečné zaobchádzanie s plynmi

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV & PRODUKTOVÉ LISTY

Ochrana bezpečnosti, zdravia, životného prostredia a kvality („SHEQ“) tvorí pevnú súčasť hlavných zásad spoločnosti Messer už od jej založenia v roku 1898 a naďalej zostáva jej najvyššou prioritou.

Spoločnosť Messer si uvedomuje, že dobre vypracované smernice týkajúce sa bezpečnosti a kvality tvoria základ pre zvládnutie prevádzkových rizík a zlepšenie prevádzkových výsledkov. Preto sú ochrana zdravia a bezpečnosti našich pracovníkov a ochrana životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou našich komplexných systémov riadenia kvality.

Na tomto mieste nájdete technické a bezpečnostné informácie k našim plynom. Fyzikálne vlastnosti a technické parametre jednotlivých plynov a zmesí sú obsiahnuté v Produktových listoch. O plynoch a plynných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

O plynoch a plynných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú potrebné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach. Nižšie sú uvedené na stiahnutie Karty bezpečnostných údajov (KBU) najčastejšie používaných plynov a zmesí.

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Ing. Matejčík Ľuboš

Ing. Ľuboš
Matejčík
Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Ing. Jana Némethová

Ing. Jana
Neméthová
Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP

Formulár

Kontaktujte nás TEST 2

Kontaktujte nás
Pri spracovaní registrácie sa vyskytla chyba. Skontrolujte, prosím, zadané informácie.
Text k určeniu Obnoviť CAPTCHA