Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Emergency contact - Messer Tatragas

Strúhanka

Informácie o bezpečnosti

BEZPEČNOSŤ

Núdzové poradenstvo – núdzové kontakty a čísla

KONCEPT BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Messer poskytuje odborné znalosti, ktoré môžete zahrnúť do bezpečnostných aspektov pri používaní a manipulácii s priemyselnými plynmi. Ak ste zákazníkom spoločnosti Messer, dostanete technickú dokumentáciu ako aj Karty bezpečnostných údajov spolu s dodávkou produktu & Počas inštalácie zariadenia u zákazníka sa implementujú a zaškolia potrebné technické a právne požiadavky ako aj správna výrobná prax. Messer Vám však môže pomôcť ešte viac vylepšiť Vaše bezpečnostné opatrenia.
 

KONTAKTY PRE PRÍPAD NÚDZE

Nižšie je uvedený zoznam adries a osôb, ktoré treba kontaktovať v prípade núdze. Ak ide o tiesňové volanie, jasne informujte kontaktnú osobu z Messer o mieste, čase incidentu, rozsahu incident a udajte vašu kontaktnú osobu

Vnorené aplikácie

Ing. Matejčík Ľuboš

Ing. Ľuboš
Matejčík
Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Ing. Jana Némethová

Ing. Jana
Neméthová
Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP