SLUŽBY V OBLASTI ZVÁRANIA

SLUŽBY V OBLASTI ZVÁRANIA

Spoločnosť Messer ponúka komplexný program plynov, ktorý nie je vždy samozrejmosťou. To však zďaleka nie je všetko.

Poradenstvo, telefonicky a na mieste

Poradíme vám pri výbere procesu alebo v otázkach automatizácie, povieme vám, ktorý typ dodávky – fľaša, zväzok alebo dodávka kryogénnej kvapaliny – je pre vás ten správny. Radi sa s vami porozprávame aj o možnostiach úspory nákladov vo vašej spoločnosti pri zváraní, rezaní a súvisiacich procesoch.
Radi vám poradíme!

Riešenie problémov priamo na mieste

Ak sa vo vašich výrobných procesoch vyskytnú problémy, bezplatne vykonáme analýzy našich výrobkov a pomôžeme vám odstrániť chyby. Hlavný dôraz sa kladie na meranie vlhkosti a kyslíka. Vďaka tomu je možné súčasne odstrániť aj iné zdroje chýb.

Optimalizácia procesov

Našim zákazníkom môžeme pomôcť optimalizovať ich existujúci výrobný proces. To je možné vykonať buď na mieste, alebo v našich technických centrách v Európe.
Naše zariadenia nám umožňujú flexibilne dodávať a miešať jednotlivé zmesi plynov alebo rôzne štandardné zmesi plynov priamo na mieste. Všetky parametre sa určujú v systéme zákazníka, čím sa eliminuje potreba následnej korekcie. Porovnanie kvality výrobku – pred a po – je viditeľné ihneď.
Ak nie je možné prerušiť výrobu, pripravíme konverziu v jednom z našich technických stredísk. Na tento účel používame rovnaké komponenty, aké používa zákazník, a v našom zváracom laboratóriu určujeme nové výrobné parametre.
Na zabezpečenie nákladovej efektívnosti vám na požiadanie vypracujeme kalkuláciu nákladov.

Aby sme mohli zabezpečiť kvalitu vašich výrobkov, na požiadanie zabezpečíme potrebné testy. Medzi ne patria:

  • Makrorezy
  • Mikrorezy
  • Rádiografické testy
  • Meranie hrúbky vrstvy
  • Meranie penetrácie a miešania
  • Meranie teploty
  • Meranie parametrov prúdu a napätia
  • Röntgenové testy

Výskum a vývoj

Z našich aktivít v oblasti výskumu a vývoja profitujú aj naši zákazníci. V rámci našich projektov získavame podrobný prehľad o jednotlivých procesoch zvárania a zároveň vyvíjame špeciálne zmesi plynov.

Pri oblúkovom striekaní sa kvapalný materiál bežne rozprašuje stlačeným vzduchom.
Proces depozície možno riadiť cieleným použitím dusíka, argónu, kyslíka a iných plynov. Výsledkom je sústredený prúd náteru s menším prestrekovaním a zníženou tvorbou oxidov.

Pri zváraní hliníka, keď hrúbka materiálu prekročí určitú hodnotu, je potrebný predohrev. Pri zložitých komponentoch je to často nemožné z dôvodu nedostatočnej dostupnosti. V týchto prípadoch musí dodatočná energia pochádzať z procesu zvárania.

Radi vám poradíme so všetkými otázkami týkajúcimi sa výberu ochranného plynu na zváranie. Neváhajte a kontaktujte nás.