Zobrazenie webového obsahu

Cesta k inováciám

Veľmi nám záleží na tom, aby boli naše riešenia Vašich špeciálnych požiadaviek stále vylepošované. Preto vybudovala skupina Messer špeciálne kompetenčné centrá v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Maďarsku a v Číne, ktoré sa zaoberajú výlučne inováciami týkajúcimi sa aj Vášho odvetvia.