TLAČ, MÉDIÁ, NOVINKY

TLAČ, MÉDIÁ, NOVINKY

Aktuálne novinky spoločnosti Messer Tatragas. Všetky tlačové správy a publikácie na jednom mieste.

Zverejňovač príspevkov

null Tlačová správa

HESENSKÉ SPOLOČNOSTI VYZÝVAJÚ VLÁDU, ABY SA PRIPOJILA KU VODÍKOVEJ BUDÚCNOSTI

Bad Soden, Nemecko, 08. august 2022

Energetický zvrat a klimatická neutralita v Hesensku do roku 2045 je deklarovaným politickým cieľom. Vodík je kľúčovou technológiou v oblasti skladovacích a prepravných médií pre obnoviteľné energie. A o to viac je dôležitejší koordinovaný prístup. Z tohto dôvodu bolo predstavenie vodíkovej stratégie v októbri 2021 hesenskou vládou vítané. Bol to veľmi dôležitý krok smerom ku udržateľným dodávkam energie. Odvtedy sa však značne zmenila geopolitická situácia, ktorá si teraz vyžaduje rýchle opatrenia. V tejto súvislosti pripravila medziodvetvová vodíková iniciatíva impulzný dokument s návrhmi na urýchlenie nábehu vodíkovej ekonomiky v Hesensku. Členovia iniciatívy sú presvedčení, že Hesensko musí nájsť odpoveď na otázku, ako zabezpečiť rýchlu dostupnosť vodíka.

Prudký nárast v dopyte po vodíku sa očakáva už v roku 2030. Pre spoločnosti z vodíkovej iniciatívy je momentálne obzvlášť dôležité, aby sa nastavili konkrétne návrhy na vývoj ekosystémov H2 a aby sa nastavili záväzné ciele. Predpokladmi na zrýchlenie investície je zavedenie a rozšírenie funkčnej vodíkovej infraštruktúry s výrobou a dodávkami vodíka, prepravnými cestami, konceptmi skladovania a výdajnými terminálmi ako aj cielený a udržateľný rámec financovania. Výroba, distribúcia, skladovanie a výdaj vodíka sa musí plánovať, rozširovať a prepájať.

Politici, podniky a výskum musia spojiť sily a začať pripravovať transformačný plán na roky 2023 až 2045. Hesensko však nezačína od nuly. Medziodvetvová vodíková iniciatíva ukazuje, koľko expertov je momentálne k dispozícii a aké konkrétne projekty už existujú.

Hesenské spoločnosti Heraeus Precious Metals, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Mainova AG, Messer SE & Co. KGaA, Opel Automobile GmbH, Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, TÜV Hessen a Viessmann Deutschland GmbH spojili sily a v roku 2021 vytvorili medziodvetvovú vodíkovú iniciatívu. Partneri chcú spoločne podporiť vládu pri vytváraní vodíkovej ekonomiky.

Tim Evison, Senior Viceprezident Messer SE & Co. KGaA: „Berúc do úvahy čoraz výraznejšiu klimatickú zmenu, rýchlejšiu zmenu orientácie v energetickej politike - väčšiu závislosť na zemnom plyne, viac obnoviteľných energií - ako aj značný nárast cien fosílnych palív, vrátane prislúchajúcich nákladov na emisie CO2, používanie čistého vodíka v priemysle a mobilite sa stáva stále viac a viac lákavejšie. Na rýchlu a ekonomickú realizáciu a dosiahnutie konkrétnych cieľov hesenskej vlády budú nevyhnutné cielené a udržateľné dotácie. Ako špecialista vo výrobe, skladovaní, preprave a použití vodíka spoločnosť Messer chce ale aj potrebuje výrazne prispieť ku nábehu vodíkovej ekonomiky v Hesensku.“

Tlačovú správu si môžete stiahnuť tu.