Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

E-ABO - Messer Tatragas e-services

ABO

E-ABO

ELEKTRONICKÁ PREDPLATBA NÁJOMNÉHO


V rámci zlepšovania našich služieb sme pristúpili k zjednodušeniu spôsobu predplatby nájmu.

Vytvorili sme elektronický systém objednávok, kde si zákazník môže rýchlo a jednoducho predplatiť nájomné na jednotlivé druhy obalov, ktoré už mal predplatené v minulosti. Po zadaní odberateľského čísla a mailovej adresy na stránke www.abo.messer.sk sa mu natiahne cena na ks/deň, ktorú mal v poslednej platnej abo zmluve. Po výbere kódu nájmu si zákazník vyberie dobu trvania predplatby (180, 365 alebo 730 dní) a následne si zadá deň začiatku prenájmu (najskôr 3 dni od objednávky). Platba je možná platobnou kartou, cez internet banking (priame presmerovanie z objednávky na stránku vybranej banky), resp. bankovým prevodom na základe platobného príkazu.

Po realizácii objednávky zákazník obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu e-mail s potvrdením objednávky. Po obdržaní úhrady mu poštou zašleme daňový doklad. V prípade omeškania platby začne platiť predplatba dňom po obdržaní platby na náš účet, nie dňom, ktorý si zákazník zadal.

Celý postup objednania si môžete pozrieť aj v letáku.

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Petra Suchomelová

Petra
Suchomelová
vnútorná služba - Referent vnútornej služby