Promotion E-Stock SK

E-STOCK

Skontroluj svoje obalové konto

Sap Customer Selection

Musíte sa prihlásiť, vidieť svojho zákazníka.

Zverejňovač príspevkov

STAV OBALOV

Zobrazenie aktuálneho stavu zásob obalov

VYHĽADÁVANIE OBALOV

Zobrazenie údajov o konkrétnych hľadaných obaloch

HISTÓRIA OBJEDNÁVOK

Zobrazenie a export Vašich posledných objednávok

VYTVORENIE REPORTU

Buďte pravidelne informovaný e-mailom

E-STOCK

E-STOCK

Sledujte a majte svoje zásoby tlakových obalov (obalového konta) stále pod kontrolou.