E-STOCK

E-STOCK

Sledujte a majte svoje zásoby tlakových fliaš (obalového konta) stále pod kontrolou

Sap Customer Selection

Musíte sa prihlásiť, vidieť svojho zákazníka.

Zverejňovač príspevkov

STAV OBALOV

Zobrazenie aktuálneho stavu zásob obalov

VYHĽADÁVANIE OBALOVOVÉHO KONTA

Zobrazenie údajov o konkrétnych hľadaných obaloch

HISTÓRIA OBJEDNÁVOK

Zobrazenie a export Vašich posledných objednávok

VYTVORENIE REPORTU

Buďte pravidelne informovaný e-mailom

E-STOCK

E-STOCK

Sledujte a majte svoje zásoby tlakových fliaš (obalového konta) stále pod kontrolou