GDPR_SK

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť si zakladá na ochrane osobných údajov, pri spracúvaní ktorých postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zodpovedná osoba: i-Secure, s.r.o., Ing. Miroslav Ilavský
E-mail: zodpovednaosoba.sk@messergroup.com