Strúhanka

E-STOCK

E-STOCK

Sledujte a majte svoje zásoby tlakových fliaš (obalového konta) stále pod kontrolou

ČO JE E-STOCK?

Každá tlaková fľaša a každý zväzok spoločnosti Messer má vlastný čiarový kód. Načíta sa počas plnenia, pri expedícii a pri spätnom odbere a kontrole kvality. Prostredníctvom aplikácie E-STOCK (preklad z angličtiny, znamená elektronický stav obalov) Vám tieto údaje poskytneme on-line – ako samostatnú aplikáciu a ako štatistiku.
Vďaka tomu poznáte aktuálny stav každej jednej fľaše (svojho obalového konta), ktoré máte v zásobe:

 • Kedy bola expedovaná?
 • Ako dlho sa už nachádza u Vás na stave?
 • E-STOCK okrem toho zjednodušuje opätovné objednávanie Vašich plynov.
   

VĎAKA E-STOCKU MÔŽETE:

 • Presne sledovať históriu každej jednej fľaše na miesto dodania.
 • Kontrolovať ako dlho máte obaly na stave - na požiadanie dostanete správu, akonáhle skladovanie obalov prekročí Vami definovanú dobu.
 • Zjednodušiť svoju nasledujúcu objednávku - na základe úrovne stavu zásob jednotlivých produktov.
 • Jedným tlačidlom spustiť proces objednávky prostredníctvom služby E-ORDER (preklad z angličtiny, znamená elektronická objednávka), pokiaľ ho máte zaktivovaný.
  A to všetko bezpapierovo a ekologicky!

 

ÚPLNE JEDNODUCHO SI ZACHOVEJTE PREHĽAD

Pokiaľ chcete využívať službu E-STOCK, môžete si jednoducho požiadať o aktiváciu TU alebo môžete kontaktovať nášho obchodného zástupcu, ktorý Vám ochotne poskytne potrebné informácie, ako získať individuálne prístupové údaje, ktoré Vám (po aktivácii) umožnia prístup ku službe E-STOCK.
Akonáhle je aktivovaný Váš prístup, môžete začať využívať službu E-STOCK a jej výhody:

 • Jasný prehľad o Vašich objednávkach.
 • Zhrnutie Vašich zásob obalov podľa produktových skupín.
 • Pohodlné a jednoduché opakovanie Vašej objednávky cez aplikáciu E-ORDER len jedným kliknutím.
 • Na Vašu žiadosť Vám môžeme zasielať správu o dĺžke využívania obalov na Vašom obalovom konte (týždenne alebo mesačne) alebo správu vo Vami určenom termíne s pripomenutím objednania Vašich tlakových fliaš alebo zväzkov.
 • Rýchle získavanie informácií ku každej jednej fľaši na základe jej čiarového kódu.

Access to E-Stock

E-STOCK

E-STOCK

Sledujte a majte svoje zásoby tlakových fliaš (obalového konta) stále pod kontrolou