Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Karty bezpečnostných údajov, KBU, technické plyny - Messer Tatragas

Strúhanka

Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov

O plynoch a plynnných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

O plynoch a plynnných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

 

Acetylén Formovací plyn                        Kyslík skvapalnený
Argón medicinálny Gourmet C         Oxid dusný Rajský plyn
Chlór  Gourmet N Oxid siričitý
Dusík medicinálny Gourmet N50 N60 N70 N80 Oxid uhličitý medicinálny
Dusík skvapalnený Hélium Oxid uhličitý Suchý ľad
Vodík Inoxline C2 Propán
Ferroline C12X2        Inoxline H5      Propán Bután
Ferroline C18 Kyslík medicinálny Stlačený vzduch

 

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Ing. Matejčík Ľuboš

Ing. Ľuboš
Matejčík
Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Ing. Jana Némethová

Ing. Jana
Neméthová
Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP