Strúhanka

Skupina Messer

Skupina Messer

Messer Group bola založená v roku 1898 a dnes je najväčším rodinným špecialistom na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny na svete.

Naše výrobky a služby ponúkame v Európe, Ázii a Amerike pod značkou „Messer - Gases for Life“. Medzinárodné aktivity smerujú z Bad Soden pri Frankfurte nad Mohanom. Stefan Messer, majiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Messer Group GmbH, spolupracuje s približne 11 000 zamestnancami po celom svete podľa definovaných princípov: Patria sem orientácia na zákazníka a zamestnanca, zodpovedné kona-nie, zodpovednosť spoločnosti, excelentnosť, ako aj dôvera a rešpekt.


Spoločnosť Messer vygenerovala v roku 2019 konsolidovaný obrat vo výške 2,8 miliardy  EUR.


Od acetylénu po xenón ponúka Messer produktové portfólio, ktoré je považované za jedno z najväčších na trhu - spoločnosť vyrába priemyselné plyny, ako sú kyslík, dusík, argón, oxid uh-ličitý, vodík, hélium, zváracie ochranné plyny, špeciálne plyny, medicinálne plyny a mnoho rôz-nych zmesí plynov.


V najmodernejších kompetenčných centrách pre výskum a vývoj Messer vyvíja aplikačné tech-nológie na použitie plynov takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, v potravinárskych a envi-ronmentálnych technológiách, medicíne, ako aj vo vede a výskume.
 

Zverejňovač príspevkov