Strúhanka

Potravinárske plyny

POTRAVINÁRSKE PLYNY

Plyny v potravinárskej kvalite - rada Messer GOURMET - Oblasti použitia - Služby - Obchodná ponuka - Kde hľadať

ZACHOVANIE ČERSTVOSTI A KVALITY

Trvanlivá kvalita, vizuálna čerstvosť, šumivá sviežosť – v potravinárskom priemysle plnia plyny rôzne úlohy. Hlavným cieľo týchto aplikácií je zachovanie stávajúcej kvality produktov. To znamená, že plyny sa často používajú vo fáze výroby. Medzi typické aplikácie patrí mrazenie a balenie, chladenie behom procesu mletia a sýtenie nápojov.

Messer neustále vyvíja nové aplikácie pre potravinársky priemysel. Jedným príkladom je Variomix®, ktorý sa používa na rýchlu a presnú reguláciu teploty počas miešania; ďalší je VarioSol®, ktorý sa používa pre výrobu práškových produktov, alebo “Siber System”, flexibilný a inovatívny dopravný chladiaci systém používaný k zaisteniu neprerušeného chladiaceho reťazca pre čerstvé a zmrazené výrobky.

Plyny majú v potravinárskom priemysle široké uplatnenie. Využívajú sa ako prídané látky, hnacie plyny, procesné plyny:

- na zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, prepravy a úschovy potravín,
- na zníženie zdravotného rizika, zvýšenie odolnosti potravín proti chemickým, fyzikálnym a biologickým zmenám a na predĺženie trvanlivosti potravín,
- na zachovanie a zlepšenie výživovej hodnoty potravín (pridávaním alebo odoberaním niektorých zložiek),
- na zlepšenie organoleptických vlastností potravín a zachovanie ich typických charakteristík, štandardnosti a kvality.


Plyny určené pre potravinársky priemysel sú technické plyny najvyššej kvality, ktoré spĺňajú náročné požiadavky Európskej únie na kvalitu a zaručujú bezpečnosť potravín.
Plyny pre potravinárstvo sú považované v zmysle našich platných právnych predpisov za prídavné (aditívne) látky, je našou povinnosťou ich aj takto označovať a dbať na zásady Správnej výrobnej praxe (SVP). Predovšetkým musia spĺňať požiadavky týkajúce se označovania, kritériá čistoty a hygienické požiadavky.

MTa je členom nadnárodnej skupiny Messer používajúcej pre označovanie plynov určených pre potravinárstvo vlastné skupinové názvy a špecifikáciu plynov podľa EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION).

Certifikát FSSC 2200

Výroba a distribúcia plynov spoločnosti Messer Tatragas, s.r.o., zodpovedá požiadavkám kvality pre technické plyny v potravinárskych aplikáciách, používaniu v potravinárskom priemysle v zmysle smernice EU 178/2002, Potravinového kódexu SR, zásad HACCP a FSSC 22000.

Všeobecné vyhlásenie o produktoch určených pre potravinárske použitie bolo aktualizované v júni 2020.

Na objednávku možno vystaviť doklady potvrdzujúce kvalitu, zhodu s požiadavkami zloženia plynu (meranie zo šarže, resp. samostatné meranie z balenia). Služba za vystavenie Certifikátu je spoplatnená, cena podľa platného cenníka.

V prípade záujmu nám pošlite Vašu konkrétnu požiadavku  na krátky e-mail.

Gourmet je názov, pod ktorým Messer dodáva čisté plyny a zmesi plynov pre potravinársky priemysel. Tieto plyny spĺňaju najvyššie štandardy potravinárskej kvality a spĺňajú všetky európske zákonné ustanovenia o potravinách a všetky požiadavky HACCP.

PRODUKTOVÁ RADA MESSER GOURMET

Predajné miesta

SIEŤ PREDAJNÝCH MIEST, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

Predajné miesta blízo Vás – možnosť vyzdvihnutia tovaru alebo dodania – ‘správna kombinácia’ príslušenstva - možnosti objednávania – aspekty bezpečnosti

Contact form for every page

Contact us

select action

Formulár

Action form

Pri spracovaní registrácie sa vyskytla chyba. Skontrolujte, prosím, zadané informácie.
Mr.
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time

Zverejňovač príspevkov