Strúhanka

Špeciálne plyny

ŠPECIÁLNE PLYNY

Máte vysoké štandardy? My tiež! Špeciálne plyny od firmy Messer

Dodávateľ špeciálnych plynov

Ako popredný špecialista v oblasti technických plynov ponúka Messer širokú škálu špeciálnych plynov. Rozsiahla produktová škála zahrňuje kvapalné hélium, plyny vysokej čistoty, vzácne plyny, štandardné a individuálne zmesi plynov a potrebné technické vybavenie pre špeciálne plyny. Požiadavky na produkt sú rovnako špecifické a rozmanité ako ich aplikácie.

Spoľahlivá a certifikovaná kvalita

Spoľahlivá kvalita produktov je najdôležitejšia požiadavka na špeciálne plyny. Dodržiavanie definovaných špecifikácií produktu je založené na prísnom riadení kvality. Rozsiahle a dlhodobé skúsenosti a vysoko kvalifikovaní zamestnanci vo vývoji, výrobe a analýze nám umožňujú neustále plniť vysoké požiadavky našich zákazníkov na kvalitu.

Špecializované výrobné miesta

Messer má špeciálne závody na výrobu plynov v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. V Európe sa naše výrobné závody nachádzajú v Belgicku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Srbsku a Maďarsku. Prostredníctvom decentralizovanej výroby zaisťujeme úzky kontakt s našími zákazníkmi. Zároveň vďaka centrálnej koordinácii našich výrobných závodov ponúkame trvalo vysokú kvalitu našich výrobkov. Okrem systému riadenia kvality podľa normy  ISO/EN 9000 sú štiry závody na výrobu špeciálnych plynov akreditované ako kalibračné laboratóriá podľa ISO 17025. Vďaka ďalšej akreditácie podľa ISO/EN 17034 získalo naše švajčiarské laboratórium certifikát, že spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a spôsobilosť, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu certifikovaných referenčných materiálov.

Portfólio špeciálnych plynov

Protfóliošpeciálnych plynov zahrňuje širokú škálu vysoko kvalitných plynov - od kvapalného hélia po rozsiahlu škálu čistých plynov a štandardných zmesí až po zmesi plynov, ktoré sú vyrábané špeciálne podľa individuálnych špecifikácií zákazníka. Možnosti dodávok sa pohybujú od zmesí plynov v tlakových nádobách až po hromadné dodávky čistých plynov, od technickej kvality až po kvalitu 6.0. Naši zákazníci profitujú z odborných znalostí našich špecialistov.

Aplikácie

Plyny sa stávajú užitočnými práve cez ich aplikácie. Napríklad kvapalné hélium sa používa na chladenie MRI (magnetická rezonancia), héium sa používa ako zvíhací plyn v laboratóriách alebo vzducholodiach a s vyššou čistotou ako nosný plyn v chromatografii. Tieto aplikácie samozrejme kladú úplne iné požiadavky na produkt, spôsob dodania, použité vybavenie a poskytovanú službu. Odborníci spoločnosti Messer spolupracujú so zákazníkom na vývoji optimálneho konceptu pre každý jednotlivý prípad.

Služby

Bezpečnosť je vždy najvyššou prioritou. Messer poskytuje informácie o vlastnostiach plynov, bezpečnom zaobchádzaní s plynmi a poskytuje bezpečnostné pokyny. Zákazníci, ktorí používajú veľké množstvo špeciálnych laboratórnych plynov, môžu využívať online nástroj pre manažment plynov myLab.

Contact form for every page

Contact us

select action

Formulár

Action form

Pri spracovaní registrácie sa vyskytla chyba. Skontrolujte, prosím, zadané informácie.
Mr.
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time

Contact form for every page

Contact us

select action

Formulár

Action form

Pri spracovaní registrácie sa vyskytla chyba. Skontrolujte, prosím, zadané informácie.
Mr.
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time

Zverejňovač príspevkov