Strúhanka

Technické plyny

TECHNICKÉ PLYNY

Druhy technických plynov - Koncept dodávky plynov – Inštalácie u zákazníkov – Zásobníky pre kvapalné plyny – Tlakové fľaše pre plyny – Telemetria – Obchodné ponuky

DODÁVATEĽ TECHNICKÝCH PLYNOV

Či už hľadáte priemyselné plyny v Bratislave, Žiline alebo Košiciach, môžete si ich buď vyzdvihnúť u nášho lokálneho predajcu (click here to jump to our depot finder tool or here to download the depot app for on the road consultation) alebo využijete ponuku priameho dovozu plynov do Vášho závodu.

 

NÁKUP TECHNICKÝCH PLYNOV

Messer ponúka pre našich zákazníkov e-servis na objednávku, e-stock a manažment obalového konta, e-invoice pre elektronickú fakturáciu a ďalšie e-servisy. Ak ste sa stali novým spotrebyteľom priemyselných plynov alebo by ste radi profitovali z kvality a servisu, ktoré poskytuje Messer, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár, využite kontaktné údaje na našej stránke a staňte sa našim zákazníkom.

 

PRIEMYSELNÉ PLYNY UĽAHČUJÚ OPTIMALIZÁCIU

V priemyselnej výrobe sú priemyselné plyny rovnako dôležité, ako voda a elektrina. Ich špecifické vlastnosti a spôsob, ako sa používajú, zaisťujú vyššiu efektivitu, bezpečnosť a nákladovú efektivity v mnohých procesoch. Priemyselné plyny zohrávajú rozhodujúcu úlohu v kvalite produktov. 
Medzi najširšie používané priemyselné plyny patria acetylén, argón, oxid uhličitý, kyslík, dusík a vodík. Messer zároveň ponúka rôzne zmesi týchto plynov a ich špeciálne aplikácie.

TECHNICKÉ PLYNY POUŽÍVANÉ PRI ZVÁRANÍ

Zváracia technika pozná vyše 100 rôznych metód (podľa DIN EN 4063). Messer predáva svoj sortiment zváracích plynov v jasne štrukturovanom systéme pod štandartizovanými firemnými názvami na základe spracovávaných surovín:

Ferroline - ochranné plyny hladké a nízko zliatinové ocele 
Inoxline - ochranné plyny pre zliatinové ocele 
Aluline - ochranné plyny pre hlinník a nehrdzavejúce ocele
Ďalšie informácie nájdete na našej stránke o zváracích plynoch. Neváhajte a získajte viac informácií stiahnutím našich letákov na stránke zváracích plynov po vyplnení formulára, e-mailom alebo sa skontaktujte s príslušnou zodpovednou osobov v Messeri

HORĽAVÉ PLYNY AKO ACETYLÉN

Acetylén je vysoko výkonný horľavý plyn vyrábaný tradične prostredníctvom reakcie karbidu s vodou. 
Acetylén má obrovskú škálu aplikácií: medzi iným autogénne technológie, zváranie, rezanie, čistenie plameňom, rozstrek a drážkovanie plameňom. Ďalšie informácie záskate aj s produktových listov:
Acetylén technický 
Acetylén 2.6

Ďalšie informácie záskate na stránke ACETYLÉN. Neváhajte a získajte viac informácií stiahnutím našich letákov na stránke zváracích plynov po vyplnení formulára, e-mailom alebo sa skontaktujte s príslušnou zodpovednou osobov v Messeri

 

VZDUŠNÉ PLYNY AKO ARGÓN

Najdôležitejšou chemickou vlastnosťou argónu je jeho internosť, vďaka ktorej je ideálnym ochranným plynom - a to i pri vysokých teplotách, s ktorými sa bežne stretávame v metalurgii a pri zváraní elektrickým oblúkom.
Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch:
Zvárací argón
Argón 5.0
Argón 6.0

 

Ďalšie informácie záskate na stránke ARGÓN. Neváhajte a získajte viac informácií stiahnutím našich letákov na stránke zváracích plynov po vyplnení formulára, e-mailom alebo sa skontaktujte s príslušnou zodpovednou osobov v Messeri

UŠLACHTILÉ PLYNY AKO HÉLIUM

Vďaka špeciálnym vlastnostiam hélia je nepostrádateľný pre mnoho aplikácií - napríklad ako zvíhací plyn pre balóny a vzducholode, ako ochranný plyn pri zváraní, ako stopovací plyn pri detekcii úniku alebo ako nosný plyn vplynovej chromatografii.
Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch:
Hélium 4.6 - 6.0
 
Ďalšie informácie záskate na stránke HÉLIUM. Neváhajte a získajte viac informácií stiahnutím našich letákov na stránke zváracích plynov po vyplnení formulára, e-mailom alebo sa skontaktujte s príslušnou zodpovednou osobov v Messeri

OXID UHLIČITÝ

Medzi zvláštne vlastnosti oxidu uhličitého patrí jeho inertnosť a vysoká rozpustnosť vo vode. Oxid uhličitý dodáva nápojom ich šumivú čerstvosť, používa sa pri úprave pitnej vody a poskytuje alternatívu k agresívnym kyselinám pri neutralizácii odpadových vôd. V kryogénnej, kvapalnej a pevnej forme sa CO2 mení na suchý ľad, ktorý je vhodný pre použitie ako chladivo alebo ako čistiace médium (otryskávanie suchým ľadom).
Ďalšie informácie záskate na stránke OXID UHLIČITÝ . Neváhajte a získajte viac informácií stiahnutím našich letákov na stránke zváracích plynov po vyplnení formulára, e-mailom alebo sa skontaktujte s príslušnou zodpovednou osobov v Messeri

 

VZDUŠNÉ PLYNY AKO KYSLÍK

The Najdôležitejšou vlastnosťou kyslíka je jeho reaktivita. Existuje iba veľmi málo prvkov, na ktoré kyslík nebude reagovať. Oxidačné a spaľovacie procesy sa v atmosfére obohatenej kyslíko v porovnaní s bežným vzduchom významne urýchľujú. Vďaka týmto vlastnostiam je kyslík nepostrádateľný pre metabolizmus mnohých organizmov a preto sa používa vo veľkom počte aplikácií na úpravu vody a v enviromentálnych technológiách.
Kyslík sa predáva v rôznych kvalitách, ako
Technický kyslík
Kyslík 3.5
Kyslík 5.0
 

VZDUŠNÉ PLYNY AKO DUSÍK

V priemysle a výskume sa N2 používa ako chladivo alebo ako inertný plyn. Po použití sa nezmenený vráti do atmosféry.
Ďalšie informácie záskate na stránke DUSÍK. Neváhajte a získajte viac informácií stiahnutím našich letákov na stránke zváracích plynov po vyplnení formulára, e-mailom alebo sa skontaktujte s príslušnou zodpovednou osobov v Messeri

HORĽAVÉ PLYNY AKO VODÍK

Vodík sa používa ako palivový plyn pre špeciálne aplikácie a ako ochranný plyn v tepelnom spracovaní, pri potravinárskych aplikáciách a v elektronickom priemysle. Vďaka vysokej tepelnej vodivosti vodíka je tiež vhodný pre použitie ako chladiaci plyn - napríklad pre generátory energie. 
Vodík sa predáva v rôznych kvalitách, ako:

Technický vodík 
Vodík 5.0
Vodík 6.0

Ďalšie informácie záskate na stránke VODÍK. Neváhajte a získajte viac informácií stiahnutím našich letákov na stránke zváracích plynov po vyplnení formulára, e-mailom alebo sa skontaktujte s príslušnou zodpovednou osobov v Messeri

Zverejňovač príspevkov

Kontaktný formulár