Zobrazenie webového obsahu

Messer na Slovensku

Messer Tatragas, s.r.o. je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je 100%-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH..

Činnosť

  • výroba, distribúcia a predaj technických, medicinálnych a špeciálnych plynov
  • aplikácie technických plynov vo všetkých oblastiach hospodárstva
  • predaj zváracej a rezacej techniky
  • prenájom zariadení pre použitie technických plynov

 Politika kvality a životného prostredia