Strúhanka

Messer na Slovensku

Messer na Slovensku

O SPOLOČNOSTI

Messer Tatragas, s.r.o. je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava.

Od roku 1998 je 100%-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH.

Messer Tatragas spol. s r.o. zamestnáva vyšie 120 zamestnancov v Bratislave, odbytových strediskách v Slovnafte a v Žiline a výrobno-odbytových strediskách v Šali a Košiciach. V spolupráci s 64 partnerskými predajcami pokrýva celý slovenský trh. Firma dodáva plyny zákazníkom z odvetvia automotive, výroby skla, potravinárskych technológií, strojárstva, medicíny, metalurgie, výroby ocele a spracovania kovov. Jedná sa o kompletné portfólio priemyselných a špeciálnych plynov ako aj plynov pre potravinársky priemysel či medicinálnych plynov.

 

MESSER SLOVNAFT S.R.O.

Messer Slovnaft s.r.o. je členom nadnárodnej skupiny Messer, ktorá patrí k najväčším tradičným svetovým výrobcom priemyselných plynov. Činnosťou spoločnosti je výroba, plnenie, skladovanie, dočisťovanie, distribúcia a predaj technických plynov. Areál spoločnosti sa nachádza v severnej časti areálu Slovnaft, a.s. v samostatnej ohradenej časti, blok 15,16 vrátane samostatného vstupu.

Zverejňovač príspevkov