Strúhanka

Messer na Slovensku

Messer na Slovensku

Messer Tatragas, s.r.o. je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je 100%-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH.

Messer Tatragas zamestnáva vyšie 120 zamestnancov v Bratislave, odbytových strediskách v Slovnafte a v Žiline a výrobno-odbytových strediskách v Šali a Košiciach. V spolupráci s 64 partnerskými predajcami pokrýva celý slovenský trh. Firma dodáva plyny zákazníkom z odvetvia automotive, výroby skla, potravinárskych technológií, strojárstva, medicíny, metalurgie, výroby ocele a spracovania kovov. Jedná sa o kompletné portfólio priemyselných a špeciálnych plynov ako aj plynov pre potravinársky priemysel či medicinálnych plynov.

 

Zverejňovač príspevkov