Certifikácia

Certifikácia

CERTIFIKÁT ISO 9001 A ISO 14001 - CERTIFIKÁT FSSC 22000

Spoločnosť Messer Tatragas, s. r. o. zaviedla systém riadenia kvality podľa medzinárodného štandardu ISO 9001 a bola certifikovaná v roku 1997. Certifikáciu udelil a garantoval TÜV SÜD Slovakia. V roku 2015 prebehla úspešná recertifikácia systému kvality podľa ISO 9001 a ISO 14001. Certifikovaný systém riadenia kvality garantuje zákazníkom dodržiavanie medzinárodných štandardov od riadenia ponuky, výroby, kontroly až po konečnú expedíciu výrobku alebo služby spoločnosťou Messer Tatragas.  Messer Tatragas integroval bezpečnosť práce, zdravia, životného prostredia a kvalitu do systému SHEQ. 

CERTIFIKÁT ISO 9001 A ISO 14001

Spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. zaviedla integrovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov  ISO 9001 a 14001,  spoločnosť je certifikovaná od roku 2009. Certifikácia bola udelená a garantovaná spoločnosťou TÜV CERT. V marci 2017 úspešne prebehol 5  recertifikačný audit integrovaného systému riadenia kvality. 

Certifikovaný integrovaný systém riadenia kvality garantuje zákazníkom dodržiavanie medzinárodných štandardov v oblastiach riadenia, výroby, kontroly, až po konečnú expedíciu výrobkov a služieb spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Certifikované sú všetky prevádzky Messer Tatragas, spol. s r.o. vrátane sesterskej spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o., ktorej priestory a zariadenia sú využívané na plnenie plynov.

Messer Tatragas, spol. s r.o.  integroval bezpečnosť práce, zdravia, životné prostredie a kvalitu do systému SHEQ.

Certifikát na stiahnutie:

SLOVENSKÁ VERZIA

ANGLICKÁ VERZIA

CERTIFIKÁT FSSC 22000

Na základe výsledku vykonaného auditu podľa schválených medzinárodných štandardov bezpečnosti potravín spoločnosť Messer Tatragas, spol.s r.o. Je prvým priemyselným výrobcom potravinárskych plynov na Slovensku, ktorý je certifikovaný podľa FSSC 22000.

Certifikácia systému bezpečnosti potravín FSSC 22000 poskytuje rámec pre efektívne riadenie zodpovednosti organizácie spoločnosti Messer Tatragas v oblasti bezpečnosti potravín. FSSC 22000 je plne uznaná iniciatívou Global Food Safety Initiative (GFSI) a je založená na existujúcich normách ISO. Preukazuje, že slovenská časť spoločnosti Messer má dôsledný  systém riadenia bezpečnosti potravín, ktorý spĺňa požiadavky potravinárskych zákazníkov a spotrebiteľov. Cieľom je zabezpečiť spotrebiteľom na Slovensku dôveru v dodávky bezpečných plynov pre výrobu potravín a nápojov.

Vydanie osvedčenia v apríli 2017 akreditovaným orgánom SGS Slovakia spol. s r.o., sa vzťahuje na „výrobu, skladovanie, predaj a distribúciu priemyselných plynov, kyslíka, dusíka, argónu, oxidu uhličitého a zmesí plynov používaných v potravinárskom priemysle“.

Výhody certifikácie FSSC 22000 pomôžu zvýšiť dôveru zákazníkov v bezpečnostné postupy, zlepšiť vnútorné procesy s cieľom zabezpečenia predaja bezpečných potravinových plynových produktov.

Na stiahnutie: CERTIFIKÁT FSSC 22000

Zverejňovač príspevkov