Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Certifikácia

Spoločnosť Messer Tatragas, s. r. o. zaviedla systém riadenia kvality podľa medzinárodného štandardu ISO 9002 a bola certifikovaná v roku 1997. Certifikáciu udelil a garantoval TÜV SÜD Slovakia. V roku 2015 prebehla úspešná recertifikácia systému kvality podľa ISO 9001 a ISO 14001. Certifikovaný systém riadenia kvality garantuje zákazníkom dodržiavanie medzinárodných štandardov od riadenia ponuky, výroby, kontroly až po konečnú expedíciu výrobku alebo služby spoločnosťou Messer Tatragas.  Messer Tatragas integroval bezpečnosť práce, zdravia, životného prostredia a kvalitu do systému SHEQ.