Politika SHEQ

Politika SHEQ

Messer Tatragas považuje bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a kvalitu (SHEQ) za mimoriadne dôležitú pre cielené splnenie legislatívnych požiadaviek a očakávaní interných a externých zainteresovaných strán.

poločnosť Messer, ako najväčší svetový výrobca priemyselných plynov v súkromnom vlastníctve sa zaviazala vyvíjať, implementovať a zlepšovať efektívnosť svojich systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Messer Tatragas považuje bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a kvalitu (SHEQ) za mimoriadne dôležitú pre cielené splnenie legislatívnych požiadaviek a očakávaní interných a externých zainteresovaných strán.

Politika SHEQ slovenský preklad

Zverejňovač príspevkov