Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Bezpečnostné pokyny Messer pre manipuláciu s tlakovými fľašami - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

BANNER - TLAKOVÉ FĽAŠE - BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

TLAKOVÉ FĽAŠE - BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostné pokyny pre manipuláciu s plynovými fľašami. Príručky a videá na stiahnutie.

TLAKOVÉ FĽAŠE - BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné pokyny sú zamerané na bezpečnosť našich zákazníkov pri manipulácii s plynovými fľašami. Okrem základných informácií o spôsobe objednávania a preberania týchto fliaš sú tu uvedené aj bezpečnostné informácie potrebné pri manipulácii s fľašami a ich obsahom.

Príručka Bezpečnosti č. 1 - "Obsah fliaš na prepravu plynov" poskytuje zákazníkom okrem iného prehľad o štítkoch s výstražnými symbolmi, ktoré sa nachádzajú na vrchnákoch fliaš. Tie sú určené na informovanie zákazníkov o nebezpečných vlastnostiach obsahu prepravných fliaš na plyn. Príručka poskytuje aj bezpečnostné informácie a špecifikácie bežne dodávaných priemyselných plynov, ako sú: dusík, kyslík, oxid uhličitý atď.

Príručka Bezpečnosti č. 2 - "Bezpečná manipulácia s fľašami na prepravu plynov" sa zameriava, ako už názov napovedá, na bezpečnú manipuláciu s fľašami, napríklad pri ručnom zdvíhaní alebo "kotúľaní" fľaše.

Príručka Bezpečnosti č. 3 - "Bezpečná preprava plynových fliaš" poskytuje používateľom základné informácie o bezpečnej preprave suchého ľadu a fliaš vo vozidlách, a to v plynnom aj kvapalnom stave. Preprava plynových fliaš osobnými a úžitkovými vozidlami totiž predstavuje často podceňované bezpečnostné riziko.

Príručka Bezpečnosti č. 4 - "Bezpečná preprava suchého ľadu" poskytuje používateľom základné informácie o používaní tuhého CO2 ako chladiva pri preprave potravín podliehajúcich skaze v chladiacich boxoch.

Príručka Bezpečnosti č. 5 - "Pripájanie plynových fliaš" poskytuje informácie a tipy pre bezpečné pripájanie a odpájanie plynových fliaš.

Vnorené aplikácie

Vnorené aplikácie

Príručka Bezpečnosti č. 1 - Plyny v tlakových fľašiach

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?

Príručka Bezpečnosti č. 3 - Bezpečná preprava plynových fliaš

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?

Príručka Bezpečnosti č. 2 - Bezpečná manipulácia

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?

Príručka Bezpečnosti č. 5 - Bezpečné pripájanie plynových fliaš

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?