Strúhanka

VODÍK – POHON BUDÚCNOSTI

VODÍK – POHON BUDÚCNOSTI

MESSER SLOVNAFT vodík - Messer plnenie vodíkových vozidiel - vodík ako pohon - Vodík ako palivo

MESSER zahájil plnenie vodíkových vozidiel na svojom stredisku Messer Slovnaft v Bratislave

 

Od teraz si môžu zákazníci spoločnosti objednať plnenie dopravných prostriedkov, ktoré majú ako zdroj energie vodík. Plnenie je možné na tlak maximálne 200 barov.

Kvalita dodávaného vodíka: 5.0 (99,999% obj.)

Cena produktu: 1294,50 €/ 1000 m3 (15,40 €/kg)

 

PODMIENKY PLNENIA

  • odberateľ musí byť zaregistrovaný ako zákazník Messer Tatragas, spol s r.o. s prideleným zákazníckym číslom
  • súhlas s elektronickou fakturáciou
  • objednanie plnenia vodíkového dopravného prostriedku minimálne 3 pracovné dni vopred s udaním požadovaného počtu dopravných prostriedkov a množstva vodíka. Presný čas plnenia určí dodávateľ v potvrdení objednávky.

 

 Pokiaľ máte záujem o odber vodíka do vozidla, kontaktujte nás za účelom registrácie na e-mailovej adrese callcentrum.sk@messergroup.com alebo na telefónnom čísle 0850 111 221.