Strúhanka

On-site výroba

ON-SITE (VÝROBA PLYNOV V MIESTE SPOTREBY) - KYSLÍK, DUSÍK, OXID UHLIČITÝ, VODÍK A ĎALŠIE

Koncepcia dodávok na mieste spotreby – Inštalácie u zákazníkov – Záložné zásobníky pre kvapaliny – Možnosti telemetrie – Riešenia na kľúč – Poradenstvo v oblasti aplikačných technológií - Obchodné ponuky

ANALÝZA HOSPODÁRNOSTI VÝROBY PLYNU NA MIESTE SPOTREBY

Hospodárnosť je hlavná motivácia pri voľbe výroby plynu na mieste namiesto dodávok cestnou dopravou. Hospodárnosť je daná nasledovnými hlavnými faktormi.

•    Existuje technológia, ktorá umožní výrobu plynu na mieste v požadovanej kvalite a kvantite?
•    Môžu sa dosiahnúť úspory v takom rozsahu, aby bolo zariadenie na mieste z ekonomického hladiska opodstatnené?
•    Bude inštalované zariadenie využívané dostatočne na to, aby bolo dostatočne hospodárne?
•    Mám požadovanú infraštruktúru a priestor, aby bola možná inštalácia zariadenia pre výrobu na mieste?
•    Môžem zabezpečiť požadované verejné služby (napr. elektrinu) za prijateľné ceny?
•    Aké sú možnosti dodávok vo chvýľach porúch alebo údržby?  
•    Mám zaškolených zamestnancov, ktorí budú prevádzkovať alebo udržovať plán výroby na mieste?

Messer môže poskytnúť poradenstvo ohľadne nákladov a riešení, aby bolo možné na vyššie uvedené otázky nájsť odpovede. Stiahnite si leták alebo požiadajte o konzultáciu s našimi odborníkmi.  

PORADENSTVO A TECHNICKÉ RIEŠENIA V OBLASTI SPRÁVNEJ KONCEPCIE DODÁVOK

Hneď ako sa vytvorí riešenie pre systém dodávok a je potvrdená jeho hospodárnosť, nastal čas na technické prevedenie on-site zariadeni, záložné riešenie, poskytnutie zdrojov pre inštaláciu a údržbu a premena projektu v skutočnú realizáciu.

DOSTUPNÉ RIEŠENIA PRE PLYNY

VÝROBA KYSLÍKA A DUSÍKA V MIESTE SPOTREBY

V zásade existujú dva spôsoby delenia vzduchu: kryogénne a nekryogénne. Kryogénne zariadenie dokáže vyprodukovať čistejší vzduch, ale je spojené s vyššími investičnými nákladmi. Je to však zároveň jediné riešenie pre väčšie množstvá.

KRYOGÉNNE DELENIE VZDUCHU

V kryogénnom zariadení na delenie vzduchu sú plyny prítomné vo vzduch delené podľa princípu nízkoteplotnej rektifikácie, ktorá využíva rozdielne teploty varu jednotlivých plynov. Rozlišujeme tri typyzariadení: 
• Vysokokapacitné zariadenie pre delenie vzduchu vyrábajúce viac produktov s volitelným skvapalnením
• generátory dusíka CryoGAN: optimalizované pre výrobu dusíka
• generátory kyslíka CryoGOX: optimalizované pre výrobu kyslíka

 

NEKRYOGÉNNE DELENIE VZDUCHU

Procesy nekryogénneho delenia vzduchu fungujú na princípe tlakovej kývavej absorbcie, alebo sú založené na delení pomocou polopriepustných membrán. Dobre zavedené sú tieto typy zariadení:

 

• s tlakovou kývavou absorbciou (PSA)
• s vákuovou tlakovou kývovou absorbciou (VPSA)
• membrámové zariadenia

 

Viac informácií o výrobe vzdušných plynov na mieste spotreby, ako je kyslík a dusík, nájdete v letáku, ktorý si môžete stiahnúť, alebo požiadajte o konzultáciu s odborníkom.  

VÝROBA VODÍKA - ROVNAKO INDIVIDUÁLNA AKO JEHO UŽIVATELIA

Spoločnosť Messer ponúka celú radu technológií výroby vodíka a syntetického vzduchu s výberom optimálneho procesu podľa rôznych faktorov. Medzi tieto faktory patrí použitie, požadovaný objem a čistota. Odborníci zo spoločnosti Messer Vám s tým ochotne poradia. 

 

Parné reformátory využívajú ako palivo zemný plyn a môžu sa používať v malých aj veľkých zariadeniach na výrobu vodíka. Pri procese parnej reformácie je východzí produkt zmiešaný s procesnou parou, zohriaty na približne 480°C a potom sa pomocou niklového katalizátora rozdelí v reformátore. Obsah vodíka v reformovanom plyne sa ďalej zvyšuje pomocou reaktora na konverziu CO2, kde oxid uholnatý (CO) reaguje s H2O a vzniká H2 a CO2 (katalycká konverzia).

Nakoniec sa vodík čistí v zariadení PSA. Zariadenie PSA opúšťa s tlakom 15 až 30 bar a s čistotou až 99.9995%.
Spoločnosťiam, ktoré už majú dodávky vodíka, ale pre ďalšie použitie potrebujú vyššiu čistotu, môže spoločnosť Messer dodať vodíkové PSA zariadenie ako samostatnú jednotku. Zariadenie nasáva produkt pohatý na vodík a premení ho na vysoko čistý vodík (>99.999%).
Viac informácií o výrobe vodíka na mieste spotreby nájtete v letáku na stiahnutie, alebo požiadajte o konzultáciu s odborníkom.

VÝROBA PLYNU NA MIESTE SPOTREBY - KOMPLETNÉ SLUŽBY ALEBO NÁKUP

Messer prevádzkuje mnoho výrobných zariadení na mieste spotreby a túto odbornosť dodáva mnohým spokojným zákazníkom. Technické oddelenie však dodáva aj riešenia na kľúč pre zákazníkov, ktorí si chcú zariadenie zakúpiť. 
Pre viac informácií o týchto možnostiach zvolte jedno z nižšie uvedených tlačidiel a požiadajte o konzultáciu s odborníkom.