Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Spoločnosti Messer Tatragas bol udelený Certifikát FSSC 22000 - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

Spoločnosti Messer Tatragas bol udelený nový Certifikát FSSC 22000 poslednej najvyššej verzie

Spoločnosti Messer Tatragas bol udelený nový Certifikát FSSC 22000 poslednej najvyššej verzie

Po recertifikačnom audite, ktorý prebehol v decembri 2022, nám bol udelený nový Certifikát FSSC 22000 ver. 5.1

Schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000 je založená na medzinárodnej norme ISO 22000, čo zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu a dynamiku uplatňovania našich certifikovaných plynných produktov na trhu.

Táto norma umožňuje výrobcom potravín identifikovať potenciálne nebezpečenstvá, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potravín, identifikovať kritické kontrolné body a eliminovať alebo aspoň zmierňovať možné riziká.

Na základe medzinárodných štandardov ISO 22000 a HACCP je FSSC 22000 certifikačný systém aplikovaný pre bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa.

Získanie takéhoto certifikátu preukazuje, že spoločnosť Messer Tatragas spĺňa prísne postupy v oblasti bezpečnosti potravín a neustále dodržiava záväzky týkajúce sa hygieny a zdravia ľudí.

Certifikáty na stiahnutie dostupné tu