Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Spoločnosť Messer: Pri príležitosti 125. výročia svojho založenia informuje o pokroku na ceste k udržateľnosti - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

Spoločnosť Messer: Udržateľnosť prispieva k niečomu „väčšiemu, než sme my sami“

Spoločnosť Messer: Udržateľnosť prispieva k niečomu „väčšiemu, než sme my sami“

6. októbra 2023, Bad Soden, Nemecko

Pri príležitosti 125. výročia svojho založenia spoločnosť Messer informuje o pokroku na ceste k udržateľnosti.

Špecialista na priemyselné plyny, spoločnosť Messer:

  • Znížila emisnú náročnosť svojich závodov a logistiky približne o 15 percent(1) v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

  • Ďalej zvýšila podiel žien v riadiacich funkciách.

  • Poskytla mnoho technologických riešení, aby pomohla svojim zákazníkom využiť možnosti rastu, ktoré ponúka Messer Gases for Life.

Spoločnosť Messer, najväčší súkromný svetový špecialista na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny, zverejňuje svoju správu o podnikovej zodpovednosti za rok 2022 a nefinančných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti.

Trvalá udržateľnosť je jednou z hlavných zásad spoločnosti Messer už od jej založenia Adolfom Messerom pred 125 rokmi. V súčasnosti spoločnosť Messer aktívne prispieva k cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov v Európe, Ázii a Amerike.

Dosiahnuté nové míľniky

Od znižovania intenzity emisií až po podporu rozmanitého a inkluzívneho pracovného prostredia spoločnosť Messer pokračovala v udržateľnom konaní s cieľom uspokojiť potreby svojich zákazníkov v súlade s našou spoločnou zodpovednosťou za ľudí, pokrok a životné prostredie. „Som naozaj hrdý na to, čo sme s tímom spoločnosti Messer po celom svete dosiahli . V nasledujúcich rokoch bude udržateľnosť naďalej súčasťou našej obchodnej stratégie, aby sme dosiahli naše ciele a prispeli k niečomu väčšiemu, než sme my sami,“ zdôrazňuje Bernd Eulitz, generálny riaditeľ spoločnosti Messer.

V roku 2022 spoločnosť Messer znížila emisnú náročnosť svojich závodov a logistiky v porovnaní s rokom 2021 približne o 15 %(1), pričom dosiahla 4,56 kg(1) CO2e na euro EBITDA(2). Spoločnosť Messer tak pokročila v dosahovaní svojho cieľa znížiť intenzitu emisií o 40 %(1) do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019. To bolo možné vďaka inštalácii výrobných jednotiek priamo na mieste, aby sa zabránilo dodávkam cisternovými vozidlami, nepretržitou realizáciou projektov, ktoré pomáhajú zvyšovať energetickú účinnosť jej prevádzok, a úsilím o využívanie diverzifikovanejšieho energetického mixu. Absolútne emisie uhlíka spoločnosti Messer(2) mali podobný trend, pričom v roku 2022 klesli o 2,3 %(1).

V súlade s cieľom spoločnosti Messer vytvoriť do roku 2030 manažérske tímy, ktorých 30 %(1) budú tvoriť ženy, sa podiel žien na prvej a druhej úrovni riadenia zvýšil z 24,3 %(1) v roku 2021 na 24,7 %(1) v roku 2022. Tento záväzok bol na podnikovej úrovni podporený iniciatívami pre ženy, ako sú cielené semináre a mentorský program. V budúcnosti sa rozšíri aj na dcérske spoločnosti Messer.

Bezpečnosť je jednou zo základných hodnôt spoločnosti Messer a základným pilierom jej kultúry. V roku 2022 spoločnosť ďalej posilňovala svoju kultúru bezpečnosti s cieľom účinne znižovať riziká a incidenty súvisiace s bezpečnosťou v každodennej prevádzke. Miera úrazovosti zamestnancov spoločnosti Messer mierne klesla z 2,18(1) v roku 2021 na 2,05(1) v roku 2022. Pokrok sa dosiahol aj v celosvetovej preprave plynov v tlakových fľašiach. V tejto oblasti klesla frekvencia nehôd, ktorým sa dalo predísť, na milión najazdených kilometrov z 2,13(1) na 1,59(1) v roku 2022.

Vášniví ľudia, ktorí spoločne presadzujú zmeny

„Za posledných 125 rokov spoločnosť Messer rástla spolu so svojimi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi. Náš podnikateľský duch a spoločné rodinné hodnoty nám umožnili pozerať sa ďalej ako na samotnú spoločnosť, tak aj prijímať zmeny a využívať príležitosti na napredovanie,“ vysvetľuje Stefan Messer, spolumajiteľ tretej generácie a predseda dozornej rady spoločnosti Messer od apríla 2023.

Spoločnosť Messer sa zameriava na vývoj technologických riešení, vďaka ktorým sú procesy jej zákazníkov bezpečnejšie, efektívnejšie a ekologickejšie. To pomáha spoločnostiam v mnohých odvetviach podniknúť dôležité kroky na dosiahnutie ich cieľov v oblasti udržateľnosti vrátane klimatickej neutrality. V roku 2022 bola spoločnosť Messer opäť kľúčovým partnerom v rôznych vodíkových projektoch ktoré prispievajú k dekarbonizácii sektora mobility a energeticky náročných priemyselných odvetví, ako je napríklad sklársky priemysel. Odvetvie výroby neželezných kovov pri znižovaní uhlíkovej stopy svojich procesov a zvyšovaní produktivity vsadilo na horáky Oxipyr. Ďalším príkladom udržateľných technológií je regenerácia rozpúšťadiel. Chemický a farmaceutický priemysel využíva najmodernejšie systémy kryogénnej kondenzácie spoločnosti Messer na spoľahlivé a hospodárne získavanie prchavých organických zlúčenín, ktoré sa môžu recyklovať alebo bezpečne zlikvidovať. Spoločnosť Messer ako farmaceutická spoločnosť poskytovala zdravotníckemu sektoru medicínske plyny a komplexné riešenia na kľúč.

Spoločnosť Messer spája ľudí aj mimo pracoviska. Tím spoločnosti Messer každoročne významne prispieva miestnym komunitám, v ktorých spoločnosť pôsobí. V roku 2022 sa táto angažovanosť prejavila účasťou na 298 spoločenských iniciatívach(1) s hlavným zameraním na vzdelávanie, vedu a boj proti chudobe a za sociálnu spravodlivosť.

Správu o zodpovednom podnikaní za rok 2022 s aktuálnymi projektmi, kľúčovými ukazovateľmi ESG a definovanými cieľmi nájdete online tu.

Spoločnosť Messer v rámci svojho 125. výročia vydáva tlačenú Správu o zodpovednom podnikaní, ktorá vyzdvihuje kľúčové úspechy v roku 2022 a vďaka historickým fotografiám poskytuje krátku cestu späť v čase.

(1) Súčet Messer Group a Messer Industries, ktorý zahŕňa 100 % podiel na základnom imaní Messer Industries od 1. marca 2019.

(2) Rozsahy 1 a 2 vypočítané pomocou emisných faktorov založených na lokalite

OBRÁZKY

Zľava doprava: Helmut Kaschenz, finančný riaditeľ, Bernd Eulitz, výkonný riaditeľ, Virginia Esly, prevádzková riaditeľka pre Európu, a Stefan Messer, spolumajiteľ tretej generácie a predseda dozornej rady.

V roku 2022 bola spoločnosť Messer opäť kľúčovým partnerom v rôznych vodíkových projektoch, ktoré prispievajú k dekarbonizácii sektora mobility a energeticky náročných priemyselných odvetví.

Spoločnosť Messer vyvíja technologické riešenia na kľúč, aby procesy jej zákazníkov boli bezpečnejšie, efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, ako napríklad horáky Oxipyr, ktoré zlepšujú spaľovacie procesy.

Pri príležitosti 125. výročia svojho založenia spoločnosť Messer informuje o pokroku na ceste k udržateľnosti.

Jednotka na separáciu vzduchu od spoločnosti Messer v Speyeri, Nemecku

 

CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2022

Správu o zodpovednom podnikaní za rok 2022 s aktuálnymi projektmi, kľúčovými ukazovateľmi ESG a definovanými cieľmi nájdete online tu.

KONTAKT

Diana Buss
Senior Vice President, Corporate Communications
E-Mail: diana.buss@messergroup.com
Telefon: 
+49 (0)2151 7811-251

Angela Giesen
Manager Communications
E-Mail: angela.giesen@messergroup.com
Telefon: 
+49 (0)2151 7811-331

Marianna Antaličová
Marketing a komunikácia, Messer Tatragas, spol. s r.o.
E-Mail: marianna.antalicova@messergroup.com

K DISPOZÍCII NA STIAHNUTIE