Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Všetko najlepšie k MDŽ - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

VŠETKO NAJLEPŠIE K MDŽ

PRAJEME VŠETKO NAJLEPŠIE K MDŽ

Rovnosť príležitostí pre všetkých je dlhodobo jedným z pilierov našej spoločnosti. Tešíme sa , že sa nám v odvetví, ktoré býva skôr doménou mužov darí vytvárať pracovné prostredie, do ktorého prichádza stále viac žien. Ďakujeme každej jednej z Vás.