Strúhanka

Oznámenie o nových webových stránkach

Vitajte na našich webových stránkach Messer Tatragas, spol. s r.o.

Nebezpečenstvo atmosfér obohatených kyslíkom v prostredí zdravotníckych zariadení

Nebezpečenstvo atmosfér obohatených kyslíkom v prostredí zdravotníckych zariadení

Nedávne nehody v zdravotníckych zariadeniach zvýraznili potrebu zvýšenia povedomia o rizikách atmosféry obohatenej kyslíkom, najmä počas pandémie Covid 19.

Potenciálne riziká spojené s atmosférou obohatenou kyslíkom sú dobre známe a existuje niekoľko EIGA publikácií, poskytujúcim osobám manipulujúcimi s kyslíkom podrobnosti o nebezpečenstvách vzniku požiaru a výbuchu v takýchto podmienkach.

Počas pandémie COVID-19 navyše pacienti dostávajú vysoké dávky kyslíka nazálnymi kanylami (HFNO) ktorý, ako účinný prostriedok liečby je schopný dodávať prietok kyslíka až 60 litrov za minútu. Ak je viac oddelení na liečbu kyslíkom vybavených systémom HFNO, je možné, že ventilačné systémy nebudú schopné udržiavať atmosféru, ktorá nie je obohatená kyslíkom. Všetky tieto faktory prispievajú k zvýšenému riziku vytvárania atmosfér obohatených kyslíkom (t. j. viac ako 23,5% O2 vo vzduchu) vo vnútorných priestoroch zdravotníckych zariadení.

Zverejňovač príspevkov

Formulár

Kontaktujte nás TEST 2

Kontaktujte nás
Pri spracovaní registrácie sa vyskytla chyba. Skontrolujte, prosím, zadané informácie.
Text k určeniu Obnoviť CAPTCHA