Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Aktuality SHEQ, COVID-19, opatrenia - Messer Tatragas - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

AKTUALITY SHEQ

AKTUALITY SHEQ

Stanovisko k opatreniam prijímaným na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

AKTUALITY SHEQ

STANOVISKO K OPATRENIAM PRIJÍMANÝM NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

v podmienkach Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Šírenie nového koronavírusu vzbudzuje obavy, ktoré môžu mať z hľadiska prijímaných opatrení slúžiacich na obmedzenie jeho šírenia dopad na niektoré druhy výrob.

Z hľadiska výroby a distribúcie plynov, ktoré sa používajú v potravinárstve, môžeme so všetkou zodpovednosťou prehlásiť, že tieto nemôžu byť novým koronavírusom kontaminované. Ak by sa vírusy nejakým spôsobom dostali na telá fliaš (resp. obalov), určite sa vitálne dlho neudržia, keďže tam nemajú vhodné podmienky na prežitie.

Aj keď v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR  pandémiu nepotvrdilo, napriek tomu sa v našej spoločnosti prijímajú opatrenia smerujúce k informovaniu našich zamestnancov, návštev, zákazníkov, subdodávateľov a obchodných partnerov.

Zároveň prijímame opatrenia na zvýšenie informovanosti o osobnej hygiene a poskytujeme účinnejšie prípravky na zabezpečenie osobnej hygieny.

Čo sa týka vlastnej výroby a distribúcie potravinárskych plynov, tá je zabezpečená v plnom rozsahu, bez obmedzení.

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Ing. Jana Némethová

Ing. Jana
Neméthová
Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP