Aktuality SHEQ

Aktuality SHEQ

Oficiálne stanovisko k opatreniam prijímaných na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

OFICIÁLNE STANOVISKO K OPATRENIAM PRIJÍMANÝCH NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

v podmienkach spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Šírenie nového koronavírusu vzbudzuje obavy, ktoré môžu mať z hľadiska prijímaných opatrení slúžiacich na obmedzenie jeho šírenia dopad na niektoré druhy výrob.

Z hľadiska výroby a distribúcie plynov, ktoré sa používajú v potravinárstve, môžeme so všetkou zodpovednosťou prehlásiť, že tieto nemôžu byť  novým koronavírusom kontaminované a na tele fliaš (resp. obaloch), pokiaľ by sa tam vírusy nejakým spôsobom dostali, vitálne sa dlho určite neudržia, keďže tam nemajú vhodné podmienky na prežitie.

Aj keď v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR  pandémiu nepotvrdilo, napriek tomu sa v našej spoločnosti prijímajú opatrenia smerujúce k informovaniu našich zamestnancov, návštev, zákazníkov, subdodávateľov a obchodných partnerov.

Pre bližšie informácie si pozrite leták, ktorý vyvesujeme na vrátniciach našich pobočiek a je elektronicky šírený cez PC a bezpečnostné informačné monitory.  

Zároveň prijímame opatrenia na zvýšenie informovanosti o osobnej hygieny a poskytujeme účinnejšie prípravky na zabezpečenie osobnej hygieny.

Čo sa týka vlastnej výroby a distribúcie potravinárskych plynov, tá je zabezpečená v plnom rozsahu, bez odmedzení.

Zverejňovač príspevkov