Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Spoločnosť Messer pokračuje v raste: Výrazný nárast predaja na všetkých trhoch - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

SPOLOČNOSŤ MESSER POKRAČUJE V RASTE: VÝRAZNÝ NÁRAST PREDAJA NA VŠETKÝCH TRHOCH

SPOLOČNOSŤ MESSER POKRAČUJE V RASTE: VÝRAZNÝ NÁRAST PREDAJA NA VŠETKÝCH TRHOCH

Tlačová správa I 02.05.2023 - Špecialista na priemyselné plyny predstavuje kľúčové finančné údaje za finančný rok 2022

2. máj 2023, Bad Soden, Nemecko

Spoločnosť Messer zostáva na ceste k rastu:

  • Špecialista na priemyselné plyny predstavuje kľúčové finančné údaje za finančný rok 2022.
  • Celkový predaj* po prvýkrát prekročil hranicu 4 miliárd eur.
  • Výrazne vyšší bol aj ročný prebytok.
  • Generálny riaditeľ Bernd Eulitz: „Spoločnosť Messer opäť preukázala silu svojho obchodného modelu a vidí veľký potenciál pre ďalší rast.“

S výrazným nárastom predaja a ziskov spoločnosť Messer, popredná súkromná spoločnosť na svete, špecializujúca sa na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny, pokračuje v raste aj vo finančnom roku 2022. Hospodárske oživenie, ktoré pokračovalo po zmiernení obmedzení v reakcii na pandémiu, viedlo k zvýšenému dopytu po priemyselných plynoch na mnohých  trhoch, ktoré sú pre spoločnosť Messer relevantné. Proti týmto vplyvom stála vysoká miera inflácie a geopolitické výzvy.

V politickom a hospodárskom prostredí, ktoré je stále náročné, zvýšila spoločnosť Messer v minulom roku celkový predaj* skupiny Messer Group a spoločného podniku Messer Industries o 19,6 %, čo predstavuje opakovaný dvojciferný percentuálny rast. S hodnotou 4,16 miliardy eur* spoločnosť Messer prvýkrát prekročila hranicu 4 miliárd eur. Ročný výsledok skupiny Messer Group, ktorý zahŕňa aj pomerný zisk Messer Industries, bol tiež vyšší a stúpol takmer o štvrtinu na 346 miliónov eur.

Ako vysvetlil generálny riaditeľ Bernd Eulitz: „Spoločnosť Messer opäť preukázala silu svojho obchodného modelu, ktorý je zameraný na stabilitu a udržateľnosť. Opäť sme dokázali, že naša široká regionálna a odvetvová diverzifikácia nám umožňuje ziskový rast, a to aj v náročných podmienkach. V tejto ceste budeme pokračovať, pretože využívame obrovský potenciál, ktorý vidíme v globálnej konkurencii pre spoločnosť, ako je Messer, ktorá je dôsledne orientovaná na zákazníka a hodnotu.“

Dynamický rast predaja v regiónoch

Podnikanie skupiny Messer Group v Číne čelilo zložitému hospodárskemu prostrediu. Vážne  pandemické obmedzenia a ťažkosti v odvetví nehnuteľností mali negatívny vplyv na dopyt v oceliarskom priemysle a viedli k oneskoreniu výstavby nových závodov. Pozitívny bol však obchodný trend pri zákazníkoch v iných odvetviach a v oblasti špeciálnych plynov. Tržby sa tak zvýšili o 10 % a ku koncu roka dosiahli 712 miliónov eur. Po úprave o menové vplyvy boli tržby mierne vyššie ako v predchádzajúcom roku. Silný trend, najmä vo Vietname, prispel k celkovému predaju v Číne a regióne ASEAN vo výške 848 miliónov eur (2021: 752 miliónov eur).

Celkové príjmy v strednej a juhovýchodnej Európe boli v sledovanom finančnom roku o 22,7 % vyššie a dosiahli 653 miliónov eur. Okrem iných vplyvov podporilo predaj aj uvedenie do prevádzky novej jednotky na separáciu vzduchu (LZA) v Českej republike a skvapalňovača v Poľsku.

Podnikanie spoločnosti Messer v Nemecku v rámci skupiny Messer Group, predovšetkým Messer SE & Co. KGaA a dvoch ďalších korporátnych spoločností, predstavuje objem predaja vo výške  72 miliónov eur. Pokles o približne 7 % možno pripísať najmä skutočnosti, že predaj vo finančnom roku 2021 bol pozitívne ovplyvnený ukončením veľkého predaja hardvéru.

Obchodné aktivity spoločnosti Messer Industries zahŕňajú tieto regióny:

Tržby v Severnej Amerike vzrástli na 1,74 miliardy eur (nárast o 21,7 %). Pri prevažne stabilnom objeme predaja bol tento rast spôsobený prenesením zvýšených nákladov na predaj na zákazníkov a pozitívnymi menovými vplyvmi.

Spoločnosti Messer sa podarilo preniesť dodatočné náklady súvisiace s infláciou, napríklad na energie, aj v západnej Európe, kam patria obchodné operácie v Nemecku. Tržby západoeurópskych spoločností boli približne o štvrtinu vyššie a ukončili rok na úrovni 489 miliónov eur. Množstvo predaja zostalo zväčša konštantné. V oblasti kvapalného CO2 však boli tieto čísla vyššie v dôsledku uvedenia do prevádzky dvoch nových závodov vo Francúzsku a Belgicku.

V Južnej Amerike vzrástol predaj o približne 21,5 % a dosiahol 360 miliónov eur, z čoho približne dve tretiny pripadli na Brazíliu. Aj v tomto regióne bol nárast výsledkom prenesenia zvýšených cien energií na zákazníkov. Pozitívny vplyv v tomto smere malo aj zhodnotenie brazílskeho realu voči euru.

Výročné správy skupiny Messer Group a spoločnosti Messer Industries budú čoskoro k dispozícii na stiahnutie tu.

* Súčet spoločností Messer Group a Messer Industries, ktorý zahŕňa 100 % akciového holdingu Messer Industries.

KONTAKT

Diana Buss
Senior Vice President, Corporate Communications
E-Mail: diana.buss@messergroup.com
Telefon: 
+49 (0)2151 7811-251

Marianna Antaličová
Marketing a komunikácia, Messer Tatragas, spol. s r.o.
E-Mail: marianna.antalicova@messergroup.com
Telefon: 
+421 904 635 710

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov