Strúhanka

SLOVÁK FRANTIŠEK KŐRÖS ZO ŠALE VYHRAL MESSER DRIVER AWARDS 2023

SLOVÁK FRANTIŠEK KŐRÖS ZO ŠALE VYHRAL MESSER DRIVER AWARDS 2023

Tlačová správa I 25. 03. 2024 - Slovák František Kőrös zo Šale jazdí spomedzi stoviek šoférov najbezpečnejšie.

V celoeurópskom Messer Driver Awards 2023 bol medzi stovkami vodičov vyhodnotený ako najbezpečnejší šofér opäť Slovák - František Kőrös.

Slovák František Kőrös zo Šale jazdí spomedzi stoviek šoférov z 12 krajín pre európskeho výrobcu a distribútora technických plynov skupiny Messer najbezpečnejšie.

Vyplynulo to z pravidelného ročného vyhodnotenia GPS zariadení zmluvných vodičov skupiny Messer, v ktorom boli vyhodnocované parametre ako:

Speed – rýchlosť (maximálna rýchlosť, ktorú vodiči nesmú prekročiť je 84 km/h);
Idling – voľnobeh (po 3 minútach po naštartovaní motora zasvieti červená kontrolka, čo znamená, že vozidlo treba uviesť do pohybu);
Braking – brzdenie (vodič nesmie nečakane dupnúť silno na brzdu);
Acceleration – zrýchlenie (pri preraďovaní treba „pomaly“ pridávať plyn);
Overrvving – náklon do zákruty (do zákruty treba vchádzať prikázanou rýchlosťou podľa stavu vozovky, typu zákruty, nákladu..).

František Kőrös pracuje ako vodič pre slovenský Messer Tatragas už od roku 1998 a najazdil už viac ako milión kilometrov.

„Teší má každá jazda, mám radosť zo šoférovania. Samozrejme, aj mňa dokážu plné cesty a nezodpovední vodiči potrápiť,“ konštatuje František Kőrös, ktorý aktuálne riadi v Šali Mercedes s hydraulickou rukou.

Do vyhodnocovania boli automaticky zapojení všetci šoféri, ktorí v Európe jazdia pre Messer, teda prepravujú kvapaliny a plyny k zákazníkom a majú nainštalované Kienzle GPS, ktoré vyhodnocuje už spomínané parametre jazdy.

Dáta o bezpečnosti sú vyhodnocované v ECO Scorecard Reporte, ktorý zaznamenáva všetky incidenty, množstvo najazdených kilometrov, ako aj štýl jazdy vodičov.

Michal Paľa, generálny riaditeľ Messer Tatragas sa opäť teší: „Pri našom podnikaní s plynmi, ktoré vedia byť pri nesprávnom zaobchádzaní nestabilné či priam nebezpečné, sú zodpovednosť a rozvaha kľúčové. Ja aj moji kolegovia na to kladú každý deň obrovský dôraz. Máme to tak v celej skupine Messer. O to som radšej, že v bezpečnej preprave plynov opäť vynikol Slovák. Pán Kőrös, gratulujem k oceneniu!“
 

Zdroj: interná databáza Messer Tatragas, 2024


TERAZ.SK: Slovák František Kőrös zo Šale vyhral Messer Driver Awards 2023