Technológia neutralizácie odpadových vody na stavenisku v sektore stavebníctva

Neutralizácia odpadových vôd v stavebníctve - ekologicky a ekonomicky

OPIS PROCESU

Pri stavebných prácach (razenie tunelov, betónové podlahy pod vodou) sa spravidla hromadí alkalická odpadová voda. Tieto odpadové vody sa musia pred vypustením do čistiarne odpadových vôd alebo do vodného útvaru neutralizovať.

 

Technológia neutralizácie odpadových vody na stavenisku v sektore stavebníctva

Neutralizácia odpadových vôd v stavebníctve pomocou plynov

Komplexné riešenia s plynmi od spoločnosti Messer

Kontaktný formulár