Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Neutralizácia odpadových vôd - Riešenie od spoločnosti Messer Tatragas. - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

Technológia neutralizácie odpadových vody na stavenisku v sektore stavebníctva

Neutralizácia odpadových vôd v stavebníctve pomocou plynov

Komplexné riešenia s plynmi od spoločnosti Messer

APLIKÁCIE

Bezpečná a hospodárna neutralizácia alkalických odpadových vôd sa vykonáva pomocou oxidu uhličitého (CO2). Ekologický oxid uhličitý zabraňuje okysleniu a zvýšenému obsahu solí vo vode.

STIAHNITE SI BROŽÚRU Neutralizácia odpadových vôd

 

PREHĽAD VAŠICH VÝHOD:

 • Ekologická úprava, ktorá zabraňuje zvýšeniu zasolenia.
 • Za normálnych okolností neexistuje možnosť nadmerného okyslenia.
 • Predĺžená životnosť systémov vďaka absencii korózie.
 • Žiadna manipulácia s nebezpečnými, agresívnymi kyselinami.
 • Žiadne poplatky za zvýšené množstvo anorganickýc solí v odpadových vodách.
 • Žiadne investičné náklady na zariadenia na skladovanie kyseliny, dávkovacie čerpadlo  kyseliny, bezpečnostné sprchy.
 • Žiadne investičné náklady na prípadnú neutralizáciu kyseliny v prípade prekyslenia.
 • Nízke nároky na priestor a personál.
 • Nízke náklady na údržbu.
 • Nízke náklady na prevádzku.
 • Rýchla inštalácia, prenosné a mobilné zariadenia.

RIEŠENIE OD SPOLOČNOSTI MESSER:

Neutralizácia odpadových vôd zo staveniska pomocou procesu CO2 od spoločnosti Messer umožňuje bezpečnú a ekonomickú neutralizáciu alkalických odpadových vôd pomocou oxidu uhličitého. Na rýchle a úplné vykúpenie CO2 vo vode dodáva spoločnosť Messer technológiu, ktorá najlepšie vyhovuje miestnym podmienkam. Náš široký sortiment výrobkov Neutra siaha od vstupných lán s tryskami na plynný alebo kvapalný CO2 až po rúrkové reaktory a technológiu Neutrabox na vstrekovanie kvapalného CO2.

MESSER PONÚKA:

 • Stanovenie požiadaviek na CO2.
 • Vypracovanie návrhu postupu.
 • Kompletný systém CO2 so zásobníkom, výparníkom, dávkovacou stanicou a vstupným hardvérom.
 • Dodávka CO2.
 • Skúšky.
 • Prestavba existujúcich zariadení.
 • Dohľad nad uvedením do prevádzky.
 • Podpora našich expertov.

Využite skúsenosti našich špecialistov na aplikácie. Radi vám ukážeme, ako by mohol systém neutralizácie odpadových vôd na báze oxidu uhličitého vyzerať vo vašej stavebnej situácii.

Technológia neutralizácie odpadových vody na stavenisku v sektore stavebníctva

Neutralizácia odpadových vôd v stavebníctve - ekologicky a ekonomicky

Kontaktný formulár