Strúhanka

ŠPECIALISTA NA PRIEMYSELNÉ PLYNY MESSER PREBERÁ SPOLOČNÝ PODNIK MESSER INDUSTRIES – DLHODOBÉ STRATEGICKÉ PARTNERSTVO DOHODNUTÉ SO SPOLOČNOSŤOU GIC

ŠPECIALISTA NA PRIEMYSELNÉ PLYNY MESSER PREBERÁ SPOLOČNÝ PODNIK MESSER INDUSTRIES

Tlačová správa I 30.05.2023 - Dlhodobé strategické partnerstvo dohodnuté so spoločnosťou GIC

30. máj 2023, Bad Soden, Nemecko

Špecialista na priemyselné plyny Messer preberá spoločný podnik Messer Industries – Dlhodobé strategické partnerstvo dohodnuté so spoločnosťou GIC:

  • Messer získava všetky akcie Messer Industries od predchádzajúceho menšinového vlastníka CVC Capital Partners Fund VII – plánuje sa rýchla integrácia Messer Industries do Messer SE & Co. KGaA
  • GIC získava menšinový podiel v spoločnosti Messer s cieľom podporiť stratégiu dlhodobého rastu spoločnosti
  • Stefan Messer: „Medzi naše hodnoty patrí udržateľnosť, sociálna zodpovednosť, rozmanitosť, podnikateľská flexibilita a blízky kontakt so zákazníkom. To sú základy pre ďalšie pokračovanie našej úspešnej 125-ročnej histórie na celom svete spolu so spoločnosťou GIC, čím sa odlíšime od našich konkurentov. Ako akcionári spoločnosti Messer sa tešíme na to, že spolu s našimi 11 000 zamestnancami vytvoríme celosvetový silný tím Messer a využijeme ich individuálne schopnosti v prospech celej spoločnosti.“

Messer, najväčší súkromný svetový špecialista na priemyselné, medicínske a špeciálne plyny, sa stane jediným vlastníkom spoločného podniku Messer Industries. Ten zahŕňa spoločnosti Messer v Severnej a Južnej Amerike, ako aj v západnej Európe. Dnes bola uzavretá dohoda s predchádzajúcim menšinovým vlastníkom, spoločnosťou CVC Capital Partners Fund VII. Nadobudnutie akcií, ktoré by malo byť dokončené do konca roka 2023, otvára novú kapitolu v 125-ročnej histórii spoločnosti Messer. Plánom je združiť globálne aktivity spoločnosti Messer pod jednou strechou s cieľom realizovať v nasledujúcich rokoch stratégiu udržateľného rastu ako integrovaný špecialista na plyny. Zároveň sa po viac ako štyroch rokoch končí úspešná spolupráca medzi spoločnosťami Messer a CVC, ktorá bola od začiatku plánovaná ako dočasné riešenie.

Spoločnosť Messer zároveň získava za partnera globálneho inštitucionálneho investora GIC, ktorý sa stáva dlhodobým menšinovým akcionárom spoločnosti Messer. Výnosy z tejto investície sa použijú na financovanie nákupu akcií spoločnosti Messer Industries. GIC ako dlhodobý investor s dlhoročnou praxou v oblasti partnerstva s rodinnými podnikmi po celom svete podporuje stratégiu rodiny Messer zameranú na udržateľný rast a zisk.

Transakcia medzi spoločnosťami Messer a CVC, ako aj vstup spoločnosti GIC ešte musia prejsť obvyklými regulačnými schváleniami.

Stefan Messer predstavujúci tretiu generáciu spolumajiteľov a od apríla predseda dozornej rady spoločnosti Messer, vysvetlil: „Medzi naše hodnoty patrí udržateľnosť, sociálna zodpovednosť, rozmanitosť, podnikateľská flexibilita a blízky kontakt so zákazníkom. To sú základy pre ďalšie pokračovanie našej úspešnej 125-ročnej histórie na celom svete spolu so spoločnosťou GIC, čím sa odlíšime od našich konkurentov. Ako akcionári spoločnosti Messer sa tešíme na to, že spolu s našimi 11 000 zamestnancami vytvoríme celosvetový silný tím Messer a využijeme ich individuálne schopnosti v prospech celej spoločnosti. Naša medzinárodná spolupráca sa vyznačuje dôverou a rešpektom a snahou uspieť ako profesionálna a silná organizácia na trhoch budúcnosti.“

Alexander Dibelius, zodpovedný za podnikanie spoločnosti CVC v Nemecku, povedal: „Úspešné partnerstvo spoločností CVC a Messer bolo založené na ambicióznom spoločnom obchodnom pláne, jasnom rozdelení úloh, vzájomnom rešpekte a dôvere. Výsledkom je úspešný príbeh spoločnosti Messer Industries a výrazné zvýšenie hodnoty pre všetky zúčastnené strany.“

Daniel Pindur, riadiaci partner spoločnosti CVC v Nemecku, dodal: „V posledných rokoch sme sa zamerali na úspešný spoločný rozvoj Messer Industries pod priemyselným vedením spoločnosti Messer. Sme radi, že sme v súlade s naším partnerským prístupom mohli sprevádzať tradičnú nemeckú rodinnú firmu na jej ceste k novej globálnej perspektíve rastu.“

Bernd Eulitz, generálny riaditeľ spoločnosti Messer, vysvetlil: „Úspešne sme spojili a ďalej rozvíjali jednotlivé časti Messer Industries, ktoré sa pevne etablovali na svojich trhoch. Teraz je ideálny čas na úplnú integráciu Messer Industries a všetkých jej národných subjektov. Dokážeme sa nielen lepšie prispôsobiť v globálnom meradle. Ako integrovaný plynárenský podnik s finančnou silou využijeme príležitosti, ktoré má dynamický rodinný podnik ako Messer na našich trhoch po celom svete. GIC je ten správny partner pre Messer.“

Choo Yong Cheen, riaditeľ pre investície do súkromného kapitálu v spoločnosti GIC, povedal: „Messer je vysokokvalitný podnik s preukázateľnými výsledkami v oblasti rastu a presvedčivou stratégiou, ktorá v nasledujúcich rokoch výrazne rozšíri jeho pozíciu na trhu. Tešíme sa na spoluprácu s Berndom Eulitzom a riadiacim tímom a sme radi, že môžeme byť dlhodobými partnermi rodiny Messer.“

Henry Ormond, vedúci oddelenia súkromného kapitálu v Európe zo spoločnosti GIC, poznamenal: „Svetový trh s priemyselnými plynmi je atraktívny a stále rastie. Je to trvanlivé odvetvie a z dlhodobého hľadiska sa v ňom objavia nové príležitosti vyplývajúce z prechodu na ekologické riešenia. Tento sektor je vďaka svojej kritickej povahe odolný aj voči makroekonomickým výkyvom a inflačným tlakom.“

Snaha o rast do nových dimenzií

Spoločný podnik Messer Industries, ktorého vlastníkom bude spoločnosť Messer, bol založený 1. marca 2019 ako strategické partnerstvo spoločností Messer a CVC Capital Partners Fund VII. Zahŕňa väčšinu bývalých plynárenských aktivít spoločnosti Linde AG v Severnej Amerike, ako aj jednotlivé obchodné aktivity spoločností Linde a Praxair v Južnej Amerike, ktoré museli tieto skupiny predať v rámci fúzie. Spoločnosť Messer vložila do spoločného podniku väčšinu svojich aktivít v západnej Európe.

Pod vedením spoločnosti Messer sa obrat Messer Industries neustále zvyšoval a v uplynulom finančnom roku dosiahol 2,59 miliardy eur. Spoločnosť dosiahla EBITDA vo výške 749 miliónov eur. V roku 2019 zostali aktivity spoločnosti Messer v Ázii a v strednej a juhovýchodnej Európe, ktoré sa v posledných rokoch tiež rozšírili, prevažne v samostatne riadenej spoločnosti Messer SE & Co. KGaA (Messer Group GmbH do 30. júla 2021). Celkovo spoločnosť Messer dosiahla v uplynulom finančnom roku tržby vo výške 4,16 miliardy eur a EBITDA vo výške 1,17 miliardy eur.

Spoločnosť Messer vidí v nadchádzajúcich rokoch značný potenciál rastu na celom svete. Okrem toho sa spoločnosť usiluje o ešte väčšiu diverzifikáciu svojho sortimentu výrobkov vďaka zameraniu na mimoriadne sľubné odvetvia alebo prostredníctvom partnerstiev v rámci prechodu na zelenú energiu. Vďaka svojim strategickým iniciatívam očakáva Messer v nasledujúcich rokoch výrazný nárast predaja a zisku a vidí dobré príležitosti na viac ako zdvojnásobenie svojho obchodného objemu do konca tohto desaťročia.

Bernd Eulitz dodáva: „Messer ako integrovaná spoločnosť bude v nasledujúcich rokoch rásť do nových dimenzií, a to organicky aj prostredníctvom cielených akvizícií – a ako najväčší súkromný špecialista na priemyselné plyny na svete sa tak stane hlavným dynamickým konkurentom veľkej trojky v tomto odvetví.“

O spoločnosti Messer

Messer je celosvetovo najväčší rodinný podnik – špecialista na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny. "Gases for Life" – "Plyny pre život" od spoločnosti Messer sa používajú v priemysle, pri ochrane životného prostredia, v medicíne, potravinárskom priemysle, pri zváraní a rezaní, 3D tlači, v stavebníctve, vo vede a výskume. Messer ako globálny hráč ponúka udržateľné produkty a služby v Európe, Ázii a Amerike.

Vo väčšine priemyselných postupov sú plyny rovnako dôležité ako voda a elektrina, a zohrávajú významnú úlohu pri ich dekarbonizácii, napríklad využívaním zeleného vodíka. Spoločnosť Messer ponúka jedno z najväčších portfólií produktov na trhu, vyvíja a optimalizuje technológie pre aplikácie plynov v najmodernejších odborných pracoviskách.

Messer ako farmaceutická spoločnosť dodáva plyny na medicinálne a farmaceutické využitie, aj riešenia na kľúč a preukázateľne nazbierala skúsenosti ako spoľahlivý dodávateľ životne dôležitých výrobkov, napríklad v období pandémie.

Spoločnosť bola založená v roku 1898, sídli v Bad Sodene neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku.

V roku 2022 spoločnosť Messer dosiahla konsolidovaný obrat vo výške 4,164 miliardy eur*.

* Súčet Messer Group a Messer Industries, ktorý zahŕňa 100 percent akciového holdingu Messer Industries.

http://www.messergroup.com
https://applications.messergroup.com 
http://www.gasesforlife.de

KONTAKT

Diana Buss
Senior Vice President, Corporate Communications
E-Mail: diana.buss@messergroup.com
Telefon: 
+49 (0)2151 7811-251

Marianna Antaličová
Marketing a komunikácia, Messer Tatragas, spol. s r.o.
E-Mail: marianna.antalicova@messergroup.com
Telefon: 
+421 904 635 710

Zverejňovač príspevkov