Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Zamestnanci Messer Tatragas Narodny beh Bratislava 2023 - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

Zamestnanci Messer Tatragas súčasťou Národného behu Devín - Bratislava 2023

Zamestnanci Messer Tatragas súčasťou Národného behu Devín - Bratislava 2023

Naši kolegovia sa zúčastnili na jubilejnom 75. ročníku Národného behu Devín – Bratislava, ktorý sa konal v nedeľu 16. apríla 2023. Každý zdolal 11,6 kilometrov, aj napriek miestami nepriaznivému počasiu.

Sme radi, že môžeme našich kolegov podporovať na takýchto športových podujatiach.

Všetkým zúčastneným kolegom ďakujeme!

  

Zdroj: interná databáza Messer Tatragas, 2023