Špeciálne plyny

ŠPECIÁLNE PLYNY

Máte vysoké štandardy? My tiež! Špeciálne plyny od firmy Messer

Dodávateľ špeciálnych plynov

Ako popredný špecialista v oblasti technických plynov ponúka Messer širokú škálu špeciálnych plynov. Rozsiahla produktová škála zahrňuje kvapalné hélium, plyny vysokej čistoty, vzácne plyny, štandardné a individuálne zmesi plynov a potrebné technické vybavenie pre špeciálne plyny. Požiadavky na produkt sú rovnako špecifické a rozmanité ako ich aplikácie.

Spoľahlivá a certifikovaná kvalita

Spoľahlivá kvalita produktov je najdôležitejšia požiadavka na špeciálne plyny. Dodržiavanie definovaných špecifikácií produktu je založené na prísnom riadení kvality. Rozsiahle a dlhodobé skúsenosti a vysoko kvalifikovaní zamestnanci vo vývoji, výrobe a analýze nám umožňujú neustále plniť vysoké požiadavky našich zákazníkov na kvalitu.

Špecializované výrobné miesta

Messer má špeciálne závody na výrobu plynov v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. V Európe sa naše výrobné závody nachádzajú v Belgicku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Srbsku a Maďarsku. Prostredníctvom decentralizovanej výroby zaisťujeme úzky kontakt s našími zákazníkmi. Zároveň vďaka centrálnej koordinácii našich výrobných závodov ponúkame trvalo vysokú kvalitu našich výrobkov. Okrem systému riadenia kvality podľa normy  ISO/EN 9000 sú štiry závody na výrobu špeciálnych plynov akreditované ako kalibračné laboratóriá podľa ISO 17025. Vďaka ďalšej akreditácie podľa ISO/EN 17034 získalo naše švajčiarské laboratórium certifikát, že spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a spôsobilosť, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu certifikovaných referenčných materiálov.

Portfólio špeciálnych plynov

Protfóliošpeciálnych plynov zahrňuje širokú škálu vysoko kvalitných plynov - od kvapalného hélia po rozsiahlu škálu čistých plynov a štandardných zmesí až po zmesi plynov, ktoré sú vyrábané špeciálne podľa individuálnych špecifikácií zákazníka. Možnosti dodávok sa pohybujú od zmesí plynov v tlakových nádobách až po hromadné dodávky čistých plynov, od technickej kvality až po kvalitu 6.0. Naši zákazníci profitujú z odborných znalostí našich špecialistov.

Aplikácie

Plyny sa stávajú užitočnými práve cez ich aplikácie. Napríklad kvapalné hélium sa používa na chladenie MRI (magnetická rezonancia), héium sa používa ako zvíhací plyn v laboratóriách alebo vzducholodiach a s vyššou čistotou ako nosný plyn v chromatografii. Tieto aplikácie samozrejme kladú úplne iné požiadavky na produkt, spôsob dodania, použité vybavenie a poskytovanú službu. Odborníci spoločnosti Messer spolupracujú so zákazníkom na vývoji optimálneho konceptu pre každý jednotlivý prípad.

Služby

Bezpečnosť je vždy najvyššou prioritou. Messer poskytuje informácie o vlastnostiach plynov, bezpečnom zaobchádzaní s plynmi a poskytuje bezpečnostné pokyny. Zákazníci, ktorí používajú veľké množstvo špeciálnych laboratórnych plynov, môžu využívať online nástroj pre manažment plynov myLab.

Zverejňovač príspevkov