Strúhanka

Aplikačné technológie v oblasti plynov

APLIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI PLYNOV

Produktivita, výrobná kapacita a ekologické zlepšenie pomocou plynov, odborné znalosti a know-how, skúšky na mieste, výskum a vývoj, obchodné ponuky.

Kúzlo plynov


Niekedy to vyzerá ako dobre strážené tajomstvo. Vlastnosti plynov umožňujú v rôznych priemyselných odvetviach optimalizovať procesy u zákazníkov v týchto oblastiach:

- nákladovosť
- ekológia a zníženie uhlíkovej stopy 
- zvýšenie kapacity pri zachovaní vybavenia 

Kúzlo objavov stále pokračuje. Každý rok pribúdajú nové objavy v oblasti aplikácie plynov. Stačí, aby sa zákazník skontaktoval s Messerom a požiadal o riešenie problémového miesta vo svojom výrobnom procese. Experti z Messeru poskytnú svoje vedomosti a skúsenosti s plynmi, a zároveň môže riešenie problému zlepšiť vlastnosti technických plynov.

 

Ako oživiť tieto kúzla


Tajomstvo, ktoré prináša tento potenciál optimalizácie, sa nazýva "aplikačné technológie pre plyny". Tieto aplikačné technológie vyžadujú dokonalé poznanie vlastností plynov a tiež znalosti ohľadne vytvorenia správnych okolností, ktoré oživia kúzlo. 

Spoločnosť Messer si túto odbornosť vybudovala v priebehu vyše 120 rokov skúseností v oblasti technických plynov. Preto je schopná ponúknuť správnu kombináciu služieb, ktoré pomôžu zákazníkom vo všetkých priemyselných odvetviach objaviť kúzlo plynov a optimalizovať ich procesy. 

Kontaktný formulár

Aplikačné technológie v oblasti plynov

APLIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI PLYNOV

Produktivita, výrobná kapacita a ekologické zlepšenie pomocou plynov, odborné znalosti a know-how, skúšky na mieste, výskum a vývoj, obchodné ponuky.