Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Oblúkové plazmové zváranie - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

OBLÚKOVÉ PLAZMOVÉ ZVÁRANIE

OBLÚKOVÉ PLAZMOVÉ ZVÁRANIE


Keď elektrický oblúk nestačí

POPIS PROCESU

Zváranie plazmovým oblúkom je podobné metóde zvárania TIG. Potrebná energia na natavenie zváraného materiálu je získaná vysokou ionizáciou plazmového plynu prúdiaceho okolo netaviacej sa elektródy. Vzniknutá plazma, dosahujúca vysoké teploty, je usmernená špeciálne kalibrovanou tryskou a fokusačným plynom. Plazmový lúč je zúžený a dosahuje tak vyššiu energetickú hustotu. Kombinácia dynamického účinku a vysokej teploty plazmového lúča umožňuje preniknúť hlboko do materiálu.

Vo väčšine prípadov je plynom obklopujúcim elektródu argón. Okrem tohto plazmového plynu potrebujete aj ochranný plyn, aby ste zabránili oxidácii zvarového kúpeľa (zvyčajne argón s 5 % vodíka). Zváranie plazmou sa väčšinou používa na zváranie plechov a rúr na tupo. Jeho hlavnými výhodami sú kontrolovaný prievar a vysoká kvalita zvaru.

Pri zváraní vysokolegovaných ocelí musí byť koreň chránený pred kontaktom so vzdušným kyslíkom. Ochrana koreňov sa často používa aj pri zváraní MAG. Vo všeobecnosti sa pri koreni vyžaduje obsah zvyškového kyslíka nižší ako 20 ppm. Množstvo povoleného zafarbenia závisí od zamýšľaného použitia príslušného komponentu. V prípade malých rúrok je koreň zvaru chránený prechodom ochranného plynu cez ne. Dôležitý je tu upravený výstupný otvor. V prípade väčších rúr sa podporný plyn nasmeruje na zvar pomocou špeciálneho zariadenia. Pred začatím zvárania sa musí prúd plynu aplikovať na dostatočne dlhý čas.

Vo všeobecnosti sa používajú tzv. formovacie plyny – zmesi dusíka a vodíka. Vodíková zložka poskytuje väčšiu bezpečnosť proti zvyškom atmosférického kyslíka. Z tohto dôvodu je obsah vodíka v stavebných aplikáciách vždy vyšší ako v dielňach. Predchádzajúce testy ukázali, že prítomnosť vodíka v podpornom plyne nemá žiadne negatívne účinky, dokonca ani na duplexné ocele.

Presnými meraniami sa dá overiť, či sú podmienky bez kyslíka. Je dôležité dodržiavať správny postup.

Tvarovanie sa môže použiť aj na zváranie hladkých ocelí alebo hliníka, kde vytvára rovnomerný koreň bez oxidov. Ako formovací plyn sa tu používa zvárací argón.

 

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov