Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Plyny pre povrchovú úpravu kovov - Messer Tatragas

Strúhanka

PLYNY PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU KOVOV

PLYNY PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU KOVOV

Prehľad plynov na povrchovú úpravu - Súčasť zváracej technológie

TEPELNÉ STRIEKANIE

Tepelné striekanie sa stalo jedným z najdôležitejších procesov povrchovej úpravy.

Hlavné varianty tohto procesu sú nasledovné:

  • Striekanie plameňom pomocou prášku alebo drôtu.

  • Atmosférický plazmový nástrek, plazmový nástrek vo vákuu alebo v riadenej atmosfére.

  • Vysokorýchlostné striekanie plameňom pomocou prášku alebo drôtu.

  • Plynové dynamické striekanie medi, ocele, niklu alebo iných kovov a zliatin s dostatočnou ťažnosťou.

Rozsah požadovaných plynov je rovnako rozmanitý ako povrchové úpravy, ktoré tieto procesy tepelného striekania ponúkajú.

Zatiaľ čo pri striekaní plameňom sa môže používať acetylén a tlak do 2,5 baru, pri vysokorýchlostnom striekaní plameňom sa uprednostňujú oveľa vyššie tlaky od 5 do 8 barov. Trend však pokračuje smerom k vyšším tlakom, až do 10 barov a viac. Vysokorýchlostné striekanie plameňom sa používa na výrobu vysokokvalitných povlakov s vysokou hustotou, ako aj dobrou priľnavosťou a odolnosťou proti opotrebovaniu. Na zaručenie týchto vlastností je potrebné pracovať s vysokými tlakmi.

 

Kontaktný formulár

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov