Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Autogénne rezanie - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

AUTOGÉNNE REZANIE

AUTOGÉNNE REZANIE


Osvedčená metóda tepelného rezania materiálu

POPIS PROCESU

Rezanie kyslíkom je najstaršou metódou tepelného rezania materiálu. Je však obmedzená len na nelegované a nízkolegované ocele. Toto obmedzenie vyplýva z vlastného princípu metódy, ktorý spočíva v spálení rezaného materiálu kyslíkom. Vhodný horľavý plyn zmiešaný s kyslíkom sa používa na zahriatie povrchu materiálu na teplotu vznietenia a po privedení rezacieho kyslíka nastáva exotermická reakcia - horenie materiálu. Odtiaľ pochádza pojem "rezanie plameňom". Produkty horenia (oxidy) sú prúdom kyslíka vyfukované ako troska a vzniká rezná škára. Predpokladom rezania plameňom je, že teplota vznietenia materiálu je nižšia ako jeho teplota tavenia.

NÁŠ KOMPLETNÝ SORTIMENT AUTOGÉNNYCH TECHNOLÓGIÍ
 

 

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov