Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Rezanie laserom - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

REZANIE LASEROM

REZANIE LASEROM


Laser - presný nástroj na rezanie materiálov

POPIS PROCESU

Laserové rezanie je založené na princípe dodávania vysoko koncentrovanej energie laserového lúča do oblasti rezania. Dopad laserového lúča na povrch materiálu spôsobuje lokálne rýchle zahrievanie. Do rezacej dýzy (stredom ktorej prechádza laserový lúč) sa privádza rezný plyn.

Na samotnom procese rezania laserom sa podieľajú tri fyzikálne javy:

  • spaľovanie kyslíka,
  • tavenie,
  • sublimácia (odparovanie materiálu).

V praxi sa zvyčajne uplatňuje kombinácia týchto javov. Ktorý z nich je dominantný, závisí najmä od základného materiálu a použitého rezného plynu. Vo všeobecnosti pri rezaní nelegovaných a nízkolegovaných ocelí prevláda spaľovanie kyslíka. Pri rezaní vysokolegovaných ocelí a neželezných kovov dusíkom prevláda proces tavenia a pri materiáloch, ktoré nemajú teplotu tavenia (drevo, keramika, kompozity, papier...), sa používa sublimácia.

Rezný plyn sa používa na vyfukovanie taveniny (a prípadne aj oxidov) z reznej škáry. Pri použití kyslíka sa rezaný materiál stále spaľuje.

 

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov