Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Zváranie TIG - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

TIG ZVÁRANIE

TIG ZVÁRANIE


Kvalita zvárania na prvom mieste

ZVÁRANIE ELEKTRICKÝM OBLÚKOM V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE - TIG

Zváranie TIG je zváranie elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v inertnom plyne. Elektrický oblúk horí medzi základným materiálom a netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére , ktorá chráni zvarový kúpeľ od okolitej atmosféry. Zváranie môže byť roztavením základného materiálu bez použitia prídavného materiálu. Pri zváraní väčších hrúbok do oblúka sa pridáva prídavný materiál (vo forme drôtu, tyčky).

Ako ochranný plyn sa požíva plyn: Ar, He, zmesi Ar/He, prípadne Ar/H2.

 

Na obrázku je znázornená metóda zvárania v ochrannej atmosfére TIG:

 

Výhody:

  • Vysoká kvalita zvarových spojov
  • Vhodné pre zváranie tenkých materiálov
  • Obtiažne zvariteľných materiálov
  • Nedochádza k veľkému tepelnému ovplyvneniu základného materiálu
  • Možnosť zvárania v rôznych polohách (potrubia)
  • Možnosť mechanizácie a robotizácie

 

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov